Zapraszamy na warsztaty!

Warsztaty towarzyszące wystawie “Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”

13.05 – 10.06.2024 (poniedziałki)
Galeria im. Sleńdzińskich, Rynek Kościuszki 4
zapisy – tel. 85 67 67 367, 85 67 67 364, e-mail: m.smreczak@bok.bialystok.pl
Bezpłatne warsztaty przeznaczone są dla uczennic i uczniów szkół podstawowych (VIII klasa) oraz ponadpodstawowych

Podczas zajęć zostanie poruszone zagadnienie postaw, jakie wobec masowej eksterminacji ludności żydowskiej przyjęli mieszkańcy Europy. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania dotyczące Holokaustu. Dlaczego był on możliwy? Co sprawiło, że oprócz bezspornej i fundamentalnej roli Adolfa Hitlera i innych przywódców partii nazistowskiej, tak wielu zwykłych ludzi popierało zbrodnie nazistów lub milczało? Dlaczego tak niewielu pomagało tym najbardziej zagrożonym? Co zaś kierowało tymi, którzy nie ulegli pokusie zdrady bliźnich, dowodząc, że nawet w nadzwyczajnie trudnych czasach istnieje alternatywa dla współudziału w złych czynach?

Warsztaty towarzyszą wystawie Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady przygotowanej przez przez United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.