Kontakt

Białostocki Ośrodek Kultury

Legionowa 5, 15-281 Białystok
tel: 85 746 13 11
NIP: 542-326-47-95
Dyrektor

85 746 13 12

Grażyna Dworakowska
dyrektor

Sekretariat

85 746 13 11

Dorota Czech
sekretariat

Dział Finansowo-Księgowy

85 746 13 13

Główna księgowa: Anna Minko
516 361 722
finanse
Agnieszka Bójko
Agnieszka Karłowicz
Katarzyna Pilat

Dział Administracyjny

85 746 13 14
Kierownik: Joanna Organek
administracja
Grzegorz Jaroniewski
gjaroniewski
Anna Gawełko

Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

85 67 67 362
516 361 704
Dariusz Łupiński

Dział programowo-edukacyjny

Białostocki Ośrodek Kultury, ul.Legionowa 5
impresariat
85 746 13 22
535 190 007
Kierownik: Elżbieta Puczyńska

85 746 13 24
Katarzyna Urbiel

Urszula Wysocka

85 746 13 26
Marcin Pawlukiewicz

Katarzyna Kruszewska

Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

570 361 709
Mariusz Bieciuk

Tomasz Pobot

85 67 67 361
Agnieszka Kajdanowska

85 67 67 364
Anna Talarczyk

85 67 67 366
Magdalena Urbańska

85 67 67 360
Katarzyna Lewończuk-Barańczuk

Dział promocji i mediów

Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

85 67 67 373
85 67 67 365
Kierownik: Justyna Żamojda

85 67 67 373
Katarzyna Połeć

promocja

Michał Kalina

85 67 67 371
Tomasz Szurczak
studio

Magdalena Płońska

Kasa kina FORUM

ul. Legionowa 5

kasa czynna w godzinach 14.00-21.00

85 746 13 20

Kasa centrum im. ludwika zamenhofa

ul. Warszawska 19

kasa czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-17.00

85 67 67 367

Dział Filmowy
godziny pracy: 9.00 – 17.00

85 746 13 15

Kierownik: Maciej Rant
667 974 409
kino
Krzysztof Sienkiewicz
dkf
Monika Piskurewicz
film

Dział Techniczny

85 746 13 25

Kierownik: Bartosz Kuczyński
517 492 835
bartek
Jacek Franciszkiewicz
Bogumił Oleński

85 746 13 27

Paweł Mikš

Paweł Kowalczuk

 

Inspektor ochrony danych osobowych BOK

iod@bok.bialystok.pl

Kawiarnia FAMA

od godz. 15.00
695 377 150

fama NA facebook’U
Wybierz właściwy formularz

Lokalizacja