W ramach obchodów 80. rocznicy powstania w getcie białostockim zapraszamy na odsłonięcie tablic upamiętniających główne bramy getta!

26 lipca 2023, godz. 18:00
ul. Malmeda (skrzyżowanie z ul. Lipową) i ul. Jurowiecka (skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza)
wstęp wolny

Białostockie getto zostało utworzone przez niemieckich okupantów 26 lipca 1941 roku. Na obszarze wyznaczonym mniej więcej przez dzisiejsze ulice Lipową, Sienkiewicza, Towarową i Poleską zamknięto ok. 40 tysięcy osób żydowskiego pochodzenia. Główne bramy do getta znajdowały się przy ulicach Malmeda (wtedy Kupieckiej) i Jurowieckiej. Zamknięci w getcie ludzie byli zmuszani przede wszystkim do pracy na rzeczy władz okupacyjnych.
W 1943 roku Niemcy postanowili zlikwidować getto. Podczas akcji likwidacyjnej, w dniach 15-16 sierpnia wybuchło powstanie, które zostało brutalnie stłumione. Ostateczna likwidacja getta nastąpiła we wrześniu. Jego mieszkańcy zostali wywiezieni do różnych obozów zagłady, głównie do Treblinki. Szacuje się, że z 40 tysięcy osób przeżyło niecałe 300.

Chcąc upamiętnić te tragiczne wydarzenia i uczcić pamięć ich ofiar odsłonimy tablice pamiątkowe w miejscach, w których znajdowały się dwie główne bramy getta – przy ul. Malmeda oraz ul. Jurowieckiej.

Odsłonięcie tablic odbędzie się 26 lipca 2023 roku o godz. 18:00 równocześnie przy ul. Malmeda (wlot od ul. Lipowej) i ul. Jurowieckiej (wlot od ul. Sienkiewicza). Główne uroczystości będą miały miejsce przy ul. Malmeda.

Partnerem jest Klubokawiarnia Duży Pokój.

Wykorzystana fotografia pochodzi ze zbiorów Jana Murawiejskiego.