Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Rozmowy kulturalne, tym razem z prawnikiem i sędzią Pawłem Juszczyszynem porozmawia dziennikarz Jakub Medek!

Rozmowy kulturalne: Paweł Juszczyszyn

2 września 2023, godz. 20:00
Klub Fama, ul. Legionowa 5
wstęp wolny

 

ROZMOWY KULTURALNE to cykl spotkań Białostockiego Ośrodka Kultury, w ramach którego zapraszamy wyjątkowe osobowości związane z kulturą, sztuką, nauką, działalnością społeczną. Naszymi gośćmi i gościniami są artyści/stki, naukowcy, aktywiści, społecznicy. Cykl powstał w 2020 roku w trakcie trwającej pandemii jako spotkania online, ale z czasem spotkania zaczęły się odbywać stacjonarnie.

Gościem drugiego w tym roku spotkania będzie sędzia Paweł Juszczyszyn. Rozmowa dotyczyć będzie praw obywatelskich, w szczególności wolności słowa. Sędzia Paweł Juszczyszyn jest jednym z bohaterów walki o wolne sądy, dlatego podczas spotkania nie zabraknie także rozmowy na ten ważny temat.

Paweł Juszczyszyn – polski prawnik, sędzia, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, jedna z głównych postaci walki o wolne sądy w Polsce. Uczestnik i współtwórca programu edukacyjno-informacyjnego Tour de Konstytucja, którego istotą jest przybliżenie obywatelom doniosłości polskiej konstytucji. W roku 2019 wyróżniony został Nagrodą Newsweeka im. Teresy Torańskiej za działalność publiczną. W 2020 otrzymał Obywatelską Odznakę Honorową Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. W tym samym roku radio Tok FM wyróżniło go Nagrodą im. Anny Laszuk za „za odwagę, gdy rozum zawodzi”.

W 2019 podczas orzekania w rozprawie II instancji postanowił sprawdzić, czy orzekający w pierwszej instancji sędzia miał prawo orzekać w sprawie jako powołany przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Powołał się jako pierwszy sędzia w Polsce na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz zażądał od Kancelarii Sejmu przedstawienia list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Jego determinacja w próbie uzyskania tych list stała się przyczyną negatywnych konsekwencji zawodowych – została mu cofnięta delegacja do sądu okręgowego, o 40 procent zredukowano mu pensję, a jego przełożony Maciej Nawacki odsunął go od wykonywania obowiązków służbowych. Od tych wydarzeń rozpoczął się długi proces prześladowania sędziego Pawła Juszczyszyna, a jednocześnie zapoczątkowały one jego walkę (i wielu innych prawników) o wolne sądy. Wyrokiem z dnia 6 października 2022 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał działania przeciwko Pawłowi Juszczyszynowi za złamanie art. 6, 8 oraz 18 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

Jakub Medek – dziennikarz radiowy i prasowy z dwudziestoletnim stażem, od kilku lat w radiu TOK FM. Specjalizuje się m.in. w tematyce praw człowieka, a także z racji swojego pochodzenia – jest Czechem – tym, co dzieje się po drugiej stronie Karkonoszy.