W ramach festiwalu Wschód Kultury / Inny Wymiar zapraszamy na Inny Wymiar Sztuki i wystawę fotografii

Dominika Koszowska: Lniany ręcznik

wernisaż: 22 sierpnia 2024, godz. 18:00
Foyer kina Forum, ul. Legionowa 5
wstęp wolny

Wystawa czynna do 22 września 2024

„Lniany ręcznik” to cykl fotografii dokumentalnych i publikacja dotycząca regionu Podlasia, zrealizowana przez Dominikę Koszowską w ramach dysertacji doktorskiej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i obroniona w 2023 roku. Głównym tematem projektu jest Podlasie – region, którego mozaikę kulturową tworzyli mieszkający obok siebie od stuleci Polacy, Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Tatarzy, Żydzi i Romowie. Do dzisiaj przenikają się tu różne pierwiastki kulturowe, a na co dzień kultywowane są wielowiekowe wierzenia, tradycje i obrzędy. W świecie postępującej globalizacji także w tym regionie lokalna specyfika powoli odchodzi w przeszłość, ustępując miejsca globalnym trendom i wartościom, dlatego w projekcie chodziło o uchwycenie tego momentu, by nie było to jednocześnie odchodzenie w niepamięć.

Publikacja podzielona została na trzy rozdziały, a każdy z nich został zilustrowany fotografiami. Zdjęcia do projektu były realizowane w latach 2019-2023 roku. W efekcie powstała opowieść o historii, współczesności i nieuniknionych procesach kulturowych i społecznych zachodzących na Podlasiu. Głównym elementem są fotografie ludzi, przedmiotów codziennego użytku, artefaktów, przedmiotów wierzeń religijnych i religijnej ekspresji – fotografie dokumentujące folklor, lokalne style w architekturze i sztuce, kulturę, historię, tradycję oraz obrzędy Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowości tego regionu.

Zdjęcia zdobyły nagrody, m.in.: I miejsce w ogólnoeuropejskim konkursie Mission Soil Photo Competition 2023 (i znalazły się na wystawie w Madrycie), główną nagrodę w kategorii Eco-lifestyles w międzynarodowym konkursie EEA’s 2023 Zero Waste PIX, zwyciężyły też w międzynarodowym konkursie Boundless Pictures w kategorii portret.

Dominika Koszowska – absolwentka studiów I stopnia na kierunku Grafika w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach, II stopnia na kierunku Projektowanie Graficzne w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i III stopnia na Środowiskowych Stacjonarnych Studiach na Wydziale Projektowym kierunku Projektowanie Graficzne w Katedrze Multimediów, w Pracowni Fotografii. Stypendystka rektorów WSTI i ASP w Katowicach oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, w tym wiele głównych. Jej fotografie prezentowano na kilkudziesięciu wystawach w Polsce i na świecie. Publikowała w kilkudziesięciu czasopismach, m.in. w “The Times”, „The Guardian”, „National Geographic”, „Asian Geographic”, „Traveler”, „360º Design”, „Press”, w katalogach pokonkursowych i książkach. Jest autorką długoterminowych indywidualnych projektów fotograficznych, m.in. “Dzikie Oregano” (o ziołolecznictwie w Polsce), “Lniany ręcznik” (o regionie Podlasia), “Ośrodki Niedzielnego Wypoczynku” (o ośrodkach świątecznego wypoczynku z czasów PRL-u), a także projektów zespołowych “Process” i “Teoria Wpływu”. Ambasadorka firmy Sony.