Zachęcamy do wzięcia udziału w upamiętnieniu ofiar akcji likwidacyjnej białostockiego getta, tzw. Akcji lutowej przeprowadzonej w dniach 5 – 12 lutego 1943 r.

Akcja lutowa w białostockim getcie

5 lutego 2024
miejsce spotkana: róg ulic Sienkiewicza i Jurowieckiej, przy tablicy upamiętniającej jedną z bram getta
wstęp wolny

Program uroczystości:

17:30 – Uroczyste rozpoczęcie, krótki rys historyczny, odczytanie fragmentów pamiętnika Dawida Szpiro, nawiązujących do wydarzeń z 5–6 lutego 1943 r. w Białymstoku (czyta Dariusz Szada-Borzyszkowski). Pieśń „Ojfn pripietczik” znana z filmu „Lista Schindlera” w wykonaniu Dimy Makliakova.

17:50 – Wspólne przejście pod Pomnik Bohaterów Getta przy placu Tenenbauma, zapalenie świec.

18:30 – Przejście na ulicę Waryńskiego 24a, do synagogi Cytronów, gdzie w trakcie niemieckiej okupacji chronili się białostoccy Żydzi. Poczęstunek gorącą herbatą. Tematyczny wieczór poetycko-wokalny (Dima Makliakow – gitara i wokal, Dariusz Szada-Borzyszkowski – czytanie wierszy i fragmentów pamiętnika Dawida Szpiro).

19:10 – Zakończenie uroczystości

Likwidacja białostockiego getta większości z nas kojarzy się z datą 16 sierpnia 1943 roku i brutalnym stłumieniem powstania w jego obrębie. To niewątpliwie najbardziej krwawa i pociągająca za sobą najwięcej ofiar akcja, jaka rozgrywała się na terenie getta, jednak pierwsze działania mające na celu jego likwidację rozpoczęły się pół roku wcześniej. W wyniku zawartej przez okupacyjne władze niemieckie umowy z Judenratem (utworzoną przez Niemców radą żydowską w getcie) do obozów zagłady wywiezionych miało być 6300 Żydów, w pierwszej kolejności: bezrobotni, biedota oraz uchodźcy z innych miast. 5 lutego 1943 roku o godzinie czwartej rano jednostki żandarmerii, gestapo oraz policji żydowskiej rozpoczęły przeszukiwania terenu getta, wyłapując wytypowanych do wywózki ludzi. W trwającej około tygodnia akcji na miejscu rozstrzelano około tysiąc osób, a do obozu zagłady w Treblince wywieziono kolejnych 12 tysięcy.

Organizatorzy: Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Białostocki Ośrodek Kultury