5-12 sierpnia 2023
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, ul. Warszawska 46, i inne lokalizacje w Białymstoku i regionie
szczegółowe informacje o programie, opłatach i zapisach można znaleźć na stronie internetowej Białostockiego Towarzystwa Esperantystów

 

Kongresy organizowane są co roku w innym kraju przy wsparciu lokalnych organizacji esperantystów. Celem kongresów jest potwierdzenie, że chrześcijanie mogą się jednać poprzez wspólne modlitwy i rozważanie Pisma Świętego dzięki językowi esperanto. Tematem tegorocznego Kongresu jest „Dialog między religiami”. Kongres ma pokazać bogactwo kulturowe i religijne Podlasia. Uczestnicy z ponad 20 krajów Europy, zwiedzając Białystok, Tykocin, Supraśl, Wasilków i Kruszyniany, odkrywać będą historię i piękno tych miejscowości oraz zapoznawać się z bogactwem tradycji religijnych historycznego i współczesnego Podlasia, spotykając się z katolikami, prawosławnymi, ewangelikami, baptystami, a także poznając związki wyznawców judaizmu i islamu z regionem.

Program Kongresu jest wyjątkowo bogaty, poza licznymi prelekcjami w języku esperanto i w języku polskim, projekcjami filmów, zwiedzaniem miast Podlasia nie zabraknie też spotkań z burmistrzami odwiedzanych miast – Supraśla, Wasilkowa, Tykocina.

6 sierpnia 2023 o godz. 14.00 po uroczystym otwarciu Kongresu uczestnicy przejdą do Białostockiego Ośrodka Kultury / Centrum im. Ludwika Zamenhofa, aby zwiedzić stałą wystawę „Białystok młodego Zamenhofa”, zapoznać się z pierwszą w świecie publiczną biblioteką „Esperanto-Libraro” – Filia nr 14 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego oraz wysłuchać prelekcji Dariusza Szady-Borzyszkowskiego „Białystok w sercu każdego Żyda na świecie”. Prelekcja głoszona w języku polskim będzie tłumaczona na esperanto (wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, początek ok. 14:30).

Zdjęcie mężczyzny

fot. Tomasz Sobecki

Dariusz Szada-Borzyszkowski – reżyser teatralny i telewizyjny, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i reżyserii teatralnej Akademii Teatru, Muzyki i Filmu w Sankt Petersburgu. Tłumacz współczesnej dramaturgii rosyjskiej. Realizator m.in. prapremier polskich teatralnych sztuk Aleksieja Słapowskiego. Współreżyser fabularnych widowisk telewizyjnych TVP3, TV Bielsat). Autor i reżyser wielu filmów dokumentalnych o tematyce kulturalnej i społecznej, laureat wielu festiwali za filmy (m.in.: „Oczy szeroko otwarte”, „Geniusz”, „Do góry”).

Prowadził warsztaty teatralne w Zakładzie Karnym w Białymstoku. Wyreżyserował spektakle: „Nasza Klasa” wg Tadeusza Słobodzianka., „Z krwi i nadziej” wg autobiografii Samuela Pisara, „Zemsta” Aleksandra Fredry, „Pan Cogito – Incognito” – inscenizacja z wierszami Zbigniewa Herberta, „Jasełka moderne” Ireneusza Iredyńskiego.

Organizator koncertów z udziałem wielu artystów krajowych i zagranicznych.

Od 2013 roku wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku. Pracował w Muzeum w Tykocinie – Oddział Muzeum Podlaskiego. Od 2022 r. pracuje w Galerii Slendzińskich – Galerii Kultury Żydowskiej.

Odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury i Złota odznaka Ministra Sprawiedliwości za zasługi penitencjarne.

 

Organizatorem jest Fundacja im. Ludwika Zamenhofa, Białostockie Towarzystwo Esperantystów oraz KELI – Kristana Esperantista Ligo Internacia.

Współorganizatorami Kongresu są m.in. Urząd Miasta Białystok, Marszałek Województwa Podlaskiego, Urzędy Gminy w Supraślu, Wasilkowie i Tykocinie, Muzeum Podlaskie, Białostocki Ośrodek Kultury i Miejskie Przedsiębiorstwo Transportu.

Honorowym Patronat nad Kongresem objęli: Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup dr Józef Guzdek Metropolita Białostocki, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki i Prezydent Miasta Białystok Tadeusz Truskolaski.

Rzecznikiem prasowym Kongresu jest Elżbieta Karczewska.