Istotą ruchu recytatorskiego w rozmaitych jego gatunkach i formach ekspresji jest żywe słowo, które rodzi się, bogaci w sensy i barwy w bezpośrednim spotkaniu. Tylko wtedy dochodzi do dialogu – początku budowania przestrzeni międzyludzkiej.

Zapraszamy do udziału w eliminacjach miejskich 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego!

20 maja 2023, godz. 10:00
klub Fama, ul. Legionowa 5
wstęp wolny

Konkurs jest imprezą otwartą – dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz dorosłych i prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

  • turniej recytatorski (uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach: młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych)
  • turniej wywiedzione ze słowa
  • turniej teatrów jednego aktora
  • turniej poezji śpiewanej

Karty zgłoszenia (odpowiednie dla poszczególnych turniejów) należy składać do 12 maja 2023. Należy je kierować na adres:
Elżbieta Puczyńska
Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5
15-281 Białystok
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: e.puczynska@bok.bialystok.pl.

regulamin 68. OKR

Karty uczestnictwa:
recytacja / wywiedzione ze słowa
poezja śpiewana
teatr jednego aktora

WYNIKI eliminacji miejskich

Komisja konkursowa w składzie: Magdalena Kruszyńska-Sosnowska, Paula Czarnecka i Dawid Malec po wysłuchaniu ośmiorga wykonawców w trzech kategoriach, t.j. Turnieju Recytatorów Młodzieży, Turnieju Wywiedzione ze słowa oraz Turnieju Poezja Śpiewana postanowiło:

w kategorii recytatorów młodzieży szkół ponadpodstawowych (czworo uczestników):
– przyznać nagrodę i zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich: Urszulę Zasłonę i Sandrę Karwowską

w kategorii wywiedzione ze słowa (dwoje uczestników):
– przyznać nagrodę i zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich: Małgorzatę Krawczuk
– przyznać wyróżnienie: Tymonowi Stępniowi

w kategorii poezji śpiewanej (dwoje uczestników):
– przyznać nagrodę Jury: Krzysztofowi Płonce
– przyznać nagrodę i zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich: Martynę Roszkowską

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

 

68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.