Zapraszamy do udziału w eliminacjach miejskich 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego!

69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie

18 maja 2024, godz. 10:00
Klub Fama, ul. Legionowa 5
wstęp wolny

Istotą ruchu recytatorskiego, w rozmaitych jego gatunkach i formach ekspresji jest żywe słowo, które rodzi się, bogaci w sensy i barwy w bezpośrednim spotkaniu. Tylko wtedy dochodzi do dialogu – początku budowania przestrzeni międzyludzkiej.

69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Karty zgłoszenia (odpowiednie dla poszczególnych turniejów) należy składać do 9 maja 2024 roku – należy je kierować do Elżbiety Puczyńskiej na adres: Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok lub przesłać pocztą elektroniczną: e.puczynska@bok.bialystok.pl

UWAGA! W związku ze zmianami w regulaminie i kartach zgłoszeń, prosimy o wnikliwe zapoznanie się z załącznikami.

Konkurs jest imprezą otwartą – dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz dorosłych i prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

A. turniej recytatorski (uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach: młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych)

B. turniej wywiedzione ze słowa

C. turniej teatrów jednego aktora

D. turniej poezji śpiewanej

 

Regulamin i karty uczestnictwa:

REGULAMIN

KARTA UCZESTNICTWA w turnieju recytatorskim / wywiedzione ze słowa

KARTA UCZESTNICTWA w turniejów teatrów jednego aktora

KARTA UCZESTNICTWA w turnieju poezji śpiewanej