Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy organizacji Festiwalu ¿UNDERGROUND/INDEPENDENT?! 2023

Zależy nam szczególnie na osobach zaangażowanych i odpowiedzialnych, otwartych na nowe wyzwania oraz sztukę i dysponujących wolnym czasem w terminie 10-19 marca 2023.

Aby zostać wolontariuszem podczas Festiwalu, należy napisać kilka zdań o sobie oraz swoich zainteresowaniach i możliwościach na e-mail: film@bok.bialystok.pl (w tytule maila należy wpisać: WOLONTARIAT)

Na zgłoszenia czekamy do niedzieli, 5 marca 2023

Czas trwania wolontariatu: 10-19 marca 2023

Wolontariuszem może zostać:
– osoba pełnoletnia
– osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat (po przedłożeniu pisemnej zgody od rodziców lub prawnych opiekunów).

Szczegółowe zasady oraz harmonogram pracy zostaną omówione i określone podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem pracy.