Trzy postacie z różnych warstw społecznych uciekają z niedokończonego obrazu w poszukiwaniu malarza, mając nadzieję, że ukończy swoją pracę.

Zamek, ogrody kwiatowe, groźny las – oto elementy obrazu, które Malarz z tajemniczych powodów pozostawił niedokończone w swoim dziele. Na obrazie pozostały również postacie ludzkie w formie szkiców, niewypełnione przez twórcę. Przekonani, że tylko Malarz może stworzyć harmonię dzieła poprzez ukończenie obrazu, Ramo, Lola i Plume postanawiają go odszukać. W trakcie swojej przygody będą próbowali odkryć:

co się stało z Malarzem?
dlaczego ich porzucił?
dlaczego zaczął niszczyć niektóre ze swoich obrazów?
czy pewnego dnia poznają tajemnicę Malarza?