Kilkunastoletni Ahmed myśli, że religia i wynikające z niej zasady są tym, co powinno być najważniejsze w codziennym życiu wszystkich wiernych. Okazuje się, że wielu jest tych, którzy sądzą inaczej…

Tytułowy Ahmed pochodzi z muzułmańskiej, ale zlaicyzowanej rodziny belgijskiej. Ulega wpływowi ortodoksyjnego imama i wydaje mu się, że większość ludzi z jego społeczności zatraciła prawdziwą wiarę oraz związane z nią wartości, czego on nie akceptuje, więc postanawia to zmienić. Poznajemy jego fascynacje, decyzje, działania; obserwujemy, jak przekracza granice, próbuje wpływać na innych, jednak skutki i konsekwencje bywają odmienne od tych zamierzonych. Chociaż oglądamy świat jego oczami, to mamy również okazję skonfrontować jego postawę z tym, co sądzą i robią ludzie wokół niego. Film stawia wiele pytań i nie udziela na nie prostych odpowiedzi.