Zapraszamy do udziału w konkursie otwartym (open call) na “Trzy premiery kameralne (krótkometrażowe) ujęte w jednym wieczorze (triple bill)”
Celem Projektu “Trzy premiery kameralne (krótkometrażowe) ujęte w jednym wieczorze (triple bill)” jest rozszerzenie możliwości pracy i współpracy tancerzom różnych dziedzin i stylów, tworzeniu nowych kolektywów lub pogłębianiu już rozpoczętej współpracy.

W drodze konkursu wyłonione zostaną trzy koncepcje kameralnych (krótkometrażowych) spektakli, które zostaną następnie wyprodukowane w ramach Programu Przestrzenie Sztuki Taniec 2023.

Projekt zorientowany jest na premiery z udziałem do 5 artystów- wykonawców. Premiery odbędą się w Białostockim Ośrodku Kultury.

Do konkursu mogą  być zgłaszane koncepcje spektakli angażujące maksymalnie 5 wykonawców scenicznych, trwający od 10 do 20 minut, w których dominującą formą ekspresji jest taniec

Terminy:

  • 16.08 – 1.10.2023 r.  – przeprowadzenie audycji do spektakli (opcjonalnie), rozpoczęcie prób tanecznych w przestrzeniach Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca do trzech spektakli niezależnie od siebie, zgodnie z harmonogramem ustalonym z choreografami
  • 2-3.10.2023 r. – próby na scenie Forum BOK
  • 4.10.2023 r. – premiera 3 kameralnych form na scenie Forum BOK;

Terminy dostępu do sceny BOK oraz premiery spektaklu nie podlegają negocjacjom.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje twórca spektaklu (choreograf), bądź osoba odpowiedzialna za organizację pracy danego zespołu (Lider) za pomocą formularza internetowego w terminie do 2.08.2023 r.  do godz. 23:59 (liczy się data i godzina wpływu aplikacji).

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 8.08.2023

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WIĘCEJ O PROJEKCIE

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do wglądu

Załącznik nr 2 – Rider techniczny BOK Scena Forum (Triple bill)

Załącznik nr 3 – Rzut poziomy BOK Scena Forum

 

Informacje o bieżących działaniach operatora dostępne są na kanałach:

Facebook: Przestrzenie Sztuki Białystok
Instagram: Przestrzenie Sztuki Białystok

DZIAŁANIA EDYCJI 2023

Loga Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego, Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Instytutu Teatralnego, napis "Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego", logo Przestrzeni Sztuki

Organizatorzy i partnerzy

Loga: Miasta Białystok, Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca, Białostockiego Ośrodka Kultury, Białostockiego Teatru Lalek

Organizatorzy i partnerzy

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Flaga i godło Polski

Nazwa zadania: Przestrzenie Sztuki Białystok
Dofinansowanie: 600.000 zł
Całkowita wartość: 720.000 zł