Contact

Białystok Cultural Centre

5 Legionowa STREET, 15-281 Białystok
fax: +48 85 744 70 23
tel: +48 85 746 13 11
NIP: 542-326-47-95
Director

+48 85 746 13 12

Grażyna Dworakowska
dyrektor

office

+48 85 746 13 11

Dorota Czech
sekretariat

Financial AND ACCOUNTING DEPARTMENT

+48 85 746 13 13

Chief accountant: Anna Minko
+48 516 361 722
finanse
Agnieszka Bójko
Agnieszka Karłowicz
Katarzyna Pilat

administration department

+48 85 746 13 14

Department manager: Joanna Organek
+48 662 056 665
administracja
Grzegorz Jaroniewski
gjaroniewski
Anna Gawełko

Ludwik Zamenhof Centre, 19 Warszawska Street

+48 85 67 67 362
+48 516 361 704
Dariusz Łupiński

Event organizing and education

Białystok Cultural Centre, 5 Legionowa Street
impresariat
+48 85 746 13 22
+48 535 190 007
Department manager: Elżbieta Puczyńska

+48 85 746 13 24
Katarzyna Urbiel

Urszula Wysocka

+48 85 746 13 26
Marcin Pawlukiewicz

Katarzyna Kruszewska

Ludwik Zamenhof Centre, 19 Warszawska Street

+48 570 361 709
Mariusz Bieciuk

Tomasz Pobot

+48 85 67 67 361
Agnieszka Kajdanowska

+48 85 67 67 364
Anna Talarczyk

+48 85 67 67 366
Magdalena Urbańska

+48 85 67 67 360
Katarzyna Lewończuk-Barańczuk

promotion and media department

Ludwik Zamenhof Centre, 19 Warszawska Street

+48 85 67 67 373
+48 85 67 67 365
Department manager: Justyna Żamojda

+48 85 67 67 373
Katarzyna Połeć

promocja

Michał Kalina

+48 85 67 67 372
Tomasz Kuczyński
media

+48 85 67 67 371
Tomasz Szurczak
studio

Magdalena Płońska

forum cinema’s box office

5 Legionowa Street

opening hours: 14:00-21:00

+48 85 746 13 20

ludwik zamenhof Centre’s box office

19 Warszawska Street

opening hours: 10:00-17:00, from Tuesday to Sunday

+48 85 67 67 367

cinema department
opening hours: 9:00 – 17:00

+48 85 746 13 15

Department manager: Maciej Rant
+48 667 974 409
kino
Krzysztof Sienkiewicz
dkf
Monika Piskurewicz
film

technical department

+48 85 746 13 25

Department manager: Bartosz Kuczyński
+48 517 492 835
bartek
Jacek Franciszkiewicz
Bogumił Oleński
Paweł Kowalczuk

+48 85 746 13 27

Paweł Mikš

FAMA club

from 15:00
+48 695 377 150

fama on facebook
Please select a valid form

Location