Żydowski Białystok i jego diaspora

Mamy przyjemność zaprosić na długo wyczekiwaną premierę polskiego wydania książki Żydowski Białystok i jego diaspora oraz spotkanie z Autorką – Rebeccą Kobrin

10 grudnia 2014, godz. 18:00
FAMA, ul. Legionowa 5, Białystok, wstęp wolny

Prowadzenie: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska

Spotkanie z udziałem tłumacza języka angielskiego

Wydarzenie na FB

To pierwsze polskie wydanie książki Żydowski Białystok i jego diaspora w przekładzie Adama Musiała, ze wstępem dr Katarzyny Sztop-Rutkowskiej.

Rebecca Kobrin w książce Żydowski Białystok i jego diaspora wskazuje i analizuje wpływy finansowe, literackie oraz umiejętności organizacyjne białostockich Żydów żyjących w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Australii i Europie. Emigracja żydowska miała wpływ na rozwój Białegostoku jeszcze przez wiele dziesięcioleci, począwszy od przełomu XIX i XX wieku.

Po raz pierwszy mieliśmy okazję spotkać się z Autorką i poznać temat jej badań podczas festiwalu Inny Wymiar w 2011 roku. To właśnie wtedy Białostocki Ośrodek Kultury podjął starania o przełożenie na język polski tej niezwykle ważnej dla podniesienia stanu wiedzy o historii Białegostoku książki.

Książka ukazała się z inicjatywy Białostockiego Ośrodka Kultury, przy współpracy z Wydawnictwem Pogranicze z Sejn.

Publikacja książki była możliwa dzięki dotacji udzielonej Białostockiemu Ośrodkowi Kultury przez Ambasadę USA w Warszawie, a także Columbia University, The Harriman Institute of Columbia University, Yale University’s Program in Judaic Studies oraz The Wexner Foundation.

O Autorce:

Profesor Rebecca Kobrin jest specjalistką w zakresie historii żydowskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Tytuł licencjata zdobyła na Uniwersytecie Yale, po czym obroniła doktorat na Uniwersytecie Pensylwanii. Wykładała też na Uniwersytecie Yale, Uniwersytecie Rutgersa i Uniwersytecie Nowojorskim. Zajmuje się imigracją amerykańską, współczesną historią Żydów i żydowską migracją.  Jest autorką serii esejów o historycznym wpływie społeczności żydowskiej na rozwój kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych (Chosen Capital: The Jewish Encounter with American Capitalism, 2012). W badaniach skupia się na migracji Żydów i diasporze rosyjsko-żydowskiej początku XX w. Została też finalistką nagrody Assotiation Jewish Studies za książkę Jewish Bialystok and Its Diaspora  (Indiana University Press, 2010). Mieszka w Nowym Jorku z trójką dzieci.

O książce:

Książka ta jest znakomitym przykładem historii globalnej – a centrum globu tu jest właśnie Białystok. Imigracja Żydów białostockich bynajmniej nie położyła kresu ich tożsamości, a zamiast tego rozszerzyła po świecie pewien wzór żydowskości, który trwa w najróżniejszych zakątkach świata. Bez nostalgii, ale ze współczuciem, Pani Profesor Kobrin rekonstruuje ważną i arcyciekawą część historii Białegostoku – możemy więc się cieszyć tym bardziej, że książka wychodzi nie tylko po polsku, ale w samym Białymstoku. 

– prof. Timothy Snyder, Yale University

 Zydowski Bialystok

„Żydowski Białystok i jego diaspora” daje możliwość spojrzenia na przeszłość miasta z nieznanej dotychczas perspektywy. W świadomości mieszkańców spojrzenie to jest nieobecne, bo jak pokazują wyniki badań socjologicznych dotyczących lokalnej pamięci społecznej, Białystok jest przez nich postrzegany w sposób jednostronny. Dla większości obecnych białostoczan ich miasto zostało zbudowane przede wszystkim przez ród Branickich. Rzadziej pamięta się o rzeszach żydowskich czy niemieckich fabrykantów, drobnych rzemieślników czy w końcu robotników, którzy na przełomie XIX i XX wieku swoją codzienną pracą kładli pod to miejsce ekonomiczne podwaliny. (…)

W pojawiających się w książce Rebeki Kobrin opowieściach emigrantów wyraźnie widać specyfikę Białegostoku. W Stanach Zjednoczonych czy Argentynie był on kojarzony z ludźmi pracy, rzemieślnikami i robotnikami. Hasło bialystoker wywoływało asocjacje głównie ze współpracą ponad podziałami politycznymi czy religijnymi, gęstą siatką szkół, organizacji społecznych bądź to o charakterze samopomocowym (działania skierowane na emigrantów), bądź niosącym pomoc rodzinnemu miastu. Można więc powiedzieć, że żydowscy emigranci z Białegostoku byli twórcami transnarodowego społeczeństwa obywatelskiego.

Co więcej, żydowscy emigranci z Białegostoku tworzą bardzo specyficzną diasporę – ich symbolicznym „domem” nie jest Erec Izrael czy Jerozolima, ale właśnie Białystok. Znamienny jest cytowany fragment  wypowiedzi dyrektora izraelskiej grupy teatralnej Habima: ‘Ja nie jestem po prostu z Białegostoku, ja jestem bialystoker, a to znaczy dużo więcej’. Podkreślenie lokalnego patriotyzmu, pielęgnowanie pamięci o rodzinnym mieście są bardzo ważnymi elementami opowieści o bialystokerach również z tego powodu, że wciąż można spotkać się z opinią, że Żydzi nie byli „prawdziwymi” białostoczanami – że byli przyjezdnymi, kulturowo dla tego miejsca obcymi. Takie wypowiedzi pojawiały się również w polskiej prasie międzywojennej, w której o żydowskich mieszkańcach pisano jako o „obcych”, „nie tutejszych” czy „neutralnych”. Obraz żydowskich mieszkańców w książce Rebeki Kobrin jest zupełnie inny: białostoccy Żydzi, którzy wyemigrowali z miasta, bardzo za nim tęsknili i współpracowali ze sobą dla jego dobra. Czuli się białostoczanami na tyle mocno, że inwestowali tu swoje pieniądze, co w konsekwencji okazało się jednym z ważniejszych czynników jego rozwoju w okresie międzywojennym. We współczesnym Białymstoku o tym aspekcie praktycznie się nie wspomina.

– dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, fragment Wstępu

www.bok.bialystok.pl

www.facebook.com/Bialostocki.Osrodek.Kultury

www.pogranicze.sejny.pl

MEDIA O WYDARZENIU:

5 grudnia 2014 – Gazeta.pl

9 grudnia 2014 – Gazeta.pl

11 grudnia 2014 – Gazeta.pl 

9 grudnia 2014 – Radio Białystok (Chillout)

Otwarta Rzeczpospolita 

Wywiad z Rebeccą Kobrin – Polskie Radio Białystok 

Galeria

Rebecca Kobrin

Rebecca Kobrin

kobrin_premiera_plakat_smll Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera książki w klubie FAMA / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera książki w klubie FAMA / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz

Premiera i spotkanie z R. Kobrin / fot. Marcin Pawlukiewicz


Video

Brak komentarzy

Bądź pierwszy i rozpocznij dyskusję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


BOK Białostocki Ośrodek Kultury