Test Wiedzy o Historii Białegostoku

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji Testu Wiedzy o Historii Białegostoku.

17 lutego, godz. 17:00
sala Forum, ul. Legionowa 5
udział jest bezpłatny, obowiązują zgłoszenia: w kasie Muzeum Wojska w Białymstoku (ul. Kilińskiego 7), korespondencyjnie (na adres: Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok) lub drogą elektroniczną: test@mwb.com.pl
koniec przyjmowania zgłoszeń: 15 lutego, godz. 17:00

Celem wydarzenia jest propagowanie dziejów Białegostoku wśród mieszkańców oraz jego sympatyków. Ponadto Test ma na celu upamiętnienie 100. rocznicy wyzwolenia miasta spod zaborów i okupacji.

Test będzie składał się z 40 pytań o charakterze zamkniętym, zróżnicowanych pod względem stopnia trudności. Do każdego pytania zostaną podane trzy warianty odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie jury w składzie: prof. dr hab. Adam Cz. Dobroński, dr hab. Artur Pasko, Jolanta Szczygieł-Rogowska i Andrzej Lechowski. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł, laureaci kolejnych miejsc (drugiego i trzeciego) otrzymają tablety firmy Apple.

Wszystkie szczegóły i warunki uczestnictwa znajdują się w Regulaminie testu. W przypadku zgłoszeń składanych korespondencyjnie lub elektronicznie decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.

Regulamin
aneks do Regulaminu
zgłoszenie
oświadczenie uczestnika

Organizator: Muzeum Wojska w Białymstoku
Współorganizatorzy: Białostocki Ośrodek Kultury, Polska Press
Patronat medialny: Polskie Radio Białystok, Poranny.pl

Laureaci 4. Testu Wiedzy o Historii Białegostoku:

I miejsce – Przemysław Bobrowski – 34 p. / 40
II miejsce – Jarosław Łuszyński – 33 p. / 40 (wyłoniony w dogrywce)
III miejsce – Rafał Kazberuk – 33 p. / 40


BOK Białostocki Ośrodek Kultury