Po co nam nagrody literackie?

Zapraszamy na dyskusję w ramach obchodów 30-lecia Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego!

Po co nam nagrody literackie?

13 maja 2021, godz. 18:00
FB Białostockiego Ośrodka Kultury
dostęp bezpłatny

Jaką rolę odgrywają nagrody w polskim życiu literackim? W jaki sposób buduje się ich prestiż? Według jakich kryteriów wartościować literaturę? Czy łatwo być członkiem jury? Które werdykty wywołały w ostatnich latach największe kontrowersje? Czy skandal sprzyja nagrodom?

Na te i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć podczas dyskusji z udziałem Elizy Kąckiej, Justyny Sobolewskiej, Przemysława Czaplińskiego i Marka Kochanowskiego. Rozmowę poprowadzi Katarzyna Sawicka-Mierzyńska.

Eliza Kącka – adiunkt na Wydziale Polonistyki UW. Opublikowała książki akademickie: „Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida” (Warszawa 2012) oraz „Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda” (Kraków 2017), a także książki prozatorskie „Elizje” (Kraków: Lokator, 2017) i „po drugiej stronie siebie” (Kraków: Lokator 2019).  Współredaktorka antologii „Poeci i poetki przekraczają granice” (FA-art, 2011), redaktorka wyborów poezji mniej współczesnej (w tym Norwida dla Universitasu). Członkini Zarządu Głównego TLiAM i kapituły Nagrody Literackiej GDYNIA oraz Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Eliza Kącka – fot. Ł. Saturczak

 

Justyna Sobolewska – krytyczka literacka i dziennikarka związana na stałe z tygodnikiem „Polityka”. Autorka zbioru esejów „Książka o czytaniu”, wyboru opowiadań Kornela Filipowicza „Moja kochana, dumna prowincja” i biografii Kornela Filipowicza „Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu”. Laureatka PIK-owego Lauru przyznawanego przez Polską Izbę Książki za popularyzację czytelnictwa w kategorii mediów drukowanych. Zasiada w jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”, w kapitule Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza i Nagrody Literackiej m.st Warszawy.

Justyna Sobolewska – fot. Wrocławska Nagroda Poetycka “Silesius”

 

Przemysław Czapliński – profesor zwyczajny, historyk literatury XX i XXI wieku, tłumacz, krytyk literacki. Współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM Poznań), kierownik specjalności krytycznoliterackiej na polonistyce, dyrektor Centrum Humanistyki Otwartej, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji, w ostatnich latach opublikował m.in.: „Polska do wymiany” (2009), „Resztki nowoczesności” (2011), „Poruszona mapa” (2016), „Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich” (współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, 2017). Redaktor tomów zbiorowych, m.in.: „O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce” (współredaktorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, 2019), „Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68” (wespół z Aliną Molisak, Warszawa 2019), „Znaki katastrofy, spacje ocalenia. O twórczości W.G. Sebalda” (razem z Katarzyną Kończal, Warszawa 2020). Głównym przedmiotem jego badań są literatura (polska) i problemy późnej nowoczesności.

Przemysław Czapliński – fot. Maciej Zakrzewski

 

Marek Kochanowski – profesor na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Literaturoznawca, eseista, animator kultury, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku i podyplomowych studiów „Menadżer kultury” (Szkoła Główna Handlowa 2014). Autor książek i artykułów poświęconych literaturze modernistycznej, regionalnej i popularnej. Dyrektor artystyczny Festiwalu Literackiego „Zebrane” (kilkanaście edycji). Współzałożyciel i prezes białostockiego Stowarzyszenia „Fabryka Bestsellerów”, zajmującego się edukacją czytelniczą i promocją czytelnictwa. Laureat Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku (2019, 2020). Wieloletni członek kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Autor artykułów popularyzujących wiedzę na temat kultury, opublikowanych w prasie ogólnopolskiej i codziennej.


Marek Kochanowski – fot. Tomasz Pienicki

Katarzyna Sawicka-Mierzyńska – literaturoznawczyni, pracuje na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w Zakładzie Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych. Przewodnicząca Zespołu Badań Regionalnych, prezeska Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku, członkini zespołu redakcyjnego „Białostockich Studiów Literaturoznawczych”. Od 2011 zasiada w Kapitule Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Autorka książki „Poruszyć miejsce. Obraz Białegostoku w twórczości Sokrata Janowicza i Ignacego Karpowicza”.

Katarzyna Sawicka-Mierzyńska – fot. archiwum prywatne

 


BOK Białostocki Ośrodek Kultury