Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Eliminacje Miejskie 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Białostocki Ośrodek Kultury (Kawiarnia Fama), ul. Legionowa 5, 10 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00.

OCENA JURY
wykonawców biorących udział w eliminacjach miejskich
61 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
w dniu 10.04.2016 w kawiarni Fama w Białostockim Ośrodku Kultury

Jury po wysłuchaniu 21 wykonawców w trzech kategoriach, t.j. Turnieju Recytatorów Młodzieży, Turnieju Recytatorów Dorosłych, Turnieju Poezja Śpiewana postanowiło:

w kategorii poezji śpiewanej (1 uczestniczka): –  nagrodzić i zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich: Gabrielę Kundziewicz

w kategorii recytatorów dorosłych (4 uczestników): – nagrodzić i zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich Katarzynę Rosińską;

w kategorii recytatorów młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (16 uczestników): – przyznać I nagrodę i zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich Julię Winnicką; – przyznać II nagrodę i zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich Katarzynę Rosicką;

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Komisji konkursowa w składzie:
Magdalena Kruszyńska – Sosnowska
Marta Rau
Piotr Półtorak

Udział wzięli:

Turniej POEZJI ŚPIEWANEJ
1.      Gabriela Kundziewicz
Turniej RECYTATORSKI DOROŚLI
2.      Anna Zawistowska
3.      Marlena Ostrowska
4.      Kacper Czeremczuk
5.      Katarzyna Rosińska
6.      Piotr Kostera
7.      Joanna Strączyńska
Turniej RECYTATORSKI MŁODZIEŻ
8.      Karolina Moczydłowska
9.      Julia Winnicka
10.  Laura Maksimowicz
11.  Joanna Elżbieta Sierocka
12.  Kacper Łuszczewski
13.  Beata Szewczyk
14.  Katarzyna Olechno
15.  Urszula Anita Matysiuk
16.  Izydor Łobacz
17.  Aleksandra Dąbrowska
18.  Justyna Nieradko
19.  Monika Woronicz
20.  Katarzyna Rosicka
21.  Wiktor Klimaszewski
22.  Aneta Sołowiej
23.  Honorata Buniowska
24. Barbara Romańczuk


Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów, osób dorosłych i odbywać się będzie w następujących kategoriach:
– Turniej Recytatorski (kategoria szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych)
– Turniej Wywiedzione ze Słowa
– Turniej Poezji Śpiewanej
– Turniej Teatrów Jednego Aktora.

Regulamin konkursu – do pobrania

Karty zgłoszenia (odpowiednie dla poszczególnych turniejów) należy składać do 1 kwietnia (osobiście lub mailowo elzbietapuczynska@bok.bialystok.pl w temacie OKR lub pocztą na adres: Białostocki Ośrodek Kultury ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok z dopiskiem OKR).

Karty zgłoszeń – do pobrania:
Karta uczestnika – turniej recytatorski i wywiedzione ze słowa
Karta uczestnika – turniej poezji śpiewanej
Karta uczestnika – turniej teatrów jednego aktora

61. Ogólnopolski konkurs recytatorski
1. Konkurs jest imprezą otwartą – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
2. Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

A. Turniej recytatorski
– repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
– uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B. Turniej „Wywiedzione ze słowa”- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
– dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
– czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C. Turniej teatrów jednego aktora
– obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

D. Turniej teatrów jednego aktora
– repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
– uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
– przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

U w a g a: w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:
– środowiskowych, miejskich, gminnych;
– powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;
– wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 9 maja 2016 r;
– spotkań finałowych.

4. Warunki uczestnictwa
– przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
– zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Spotkania Finałowe odbędą się:
– turniej A i B 22 – 25 czerwca 2016 r. w Ostrołęce;
– turniej C 3 – 5 czerwca 2016 r. w Słupsku;
– turniej D 8 – 11 czerwca 2016 r. we Włocławku.

Galeria

61. OKR

61. OKR

61. OKR

61. OKR

61. OKR

61. OKR

61. OKR

61. OKR

61. OKR

61. OKR

61. OKR

61. OKR

61. OKR

61. OKR

61. OKR

61. OKR

61. OKR

61. OKR


Ostatnie komentarze