Na tatarskim szlaku

Zapraszamy na wystawę w ramach festiwalu Wschód Kultury / Inny Wymiar 2020:

Na tatarskim szlaku

wernisaż: 21 sierpnia 2020, godz. 16:00
spotkanie “Wyzwania integracji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce wczoraj i dziś”: 21 sierpnia 2020, godz. 16:30
wystawa czynna do 4 października 2020, od środy do niedzieli w godz. 10:00-12:00 i 13:00-17:00
Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19
wstęp wolny
zwiedzanie po wcześniejszym umówieniu: tel. 85 67 67 367 lub kasa@centrumzamenhofa.pl

wytyczne dla wydarzeń organizowanych przez Białostocki Ośrodek Kultury (BOK) podczas Festiwalu Wschód Kultury / Inny Wymiar

Polscy Tatarzy to mniejszość etniczna zamieszkująca głównie Białystok i Podlasie, ale można ich też spotkać w Warszawie, na Pomorzu i w zachodniej Polsce. Są potomkami Tatarów ze Złotej Ordy, których osadnictwo na dawnych terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów miało swój początek już w XIV wieku. Nowo przybyli obywatele zachowali religię (islam) i tradycję, jednak z czasem zatracili rodzimy język tatarski i zaczęli posługiwać się językiem sąsiadów: polskim, białoruskim czy litewskim. Zmiany granic po zakończeniu II wojny światowej spowodowały masowe migracje, a Tatarzy, podobnie jak wielu innych Polaków, szukali domu w nowych granicach RP.

Wystawa powstanie w oparciu o relacje podlaskich Tatarów zebrane w 2019 roku przez Fundację Ośrodka KARTA i Białostocki Ośrodek Kultury oraz udostępnione przez członków tej społeczności fotografie, dokumenty i pamiątki. Ekspozycja będzie próbą uchwycenia subtelnej specyfiki tej mniejszości.

Przy okazji wystawy o 16.30 odbędzie się spotkanie “Wyzwania integracji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce wczoraj i dziś”.

Goście spotkania:

Karolina Radłowska – doktor nauk społecznych, socjolog, etnolog, kustosz muzealny, pracownik Zakładu Socjologii Kultury w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, badaczka mniejszości etnicznych ze szczególnym uwzględnieniem Tatarów polskich. Autorka artykułów na temat przeobrażeń grupy oraz monografii „Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana”.

Barbara Pawlic-Miśkiewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, redaktor, korektor, dziennikarz. Ukończyła kulturoznawstwo i dziennikarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej rozprawa doktorska „Performance tożsamości Tatarów polskich. Od świąt religijnych do rytuałów codzienności” została przetłumaczona na język angielski i wydana przez wydawnictwo Peter Lang w 2018 roku w ramach grantu Narodowego Program Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Performance of Identity of Polish Tatars. From Religious Holidays to Everyday Rituals”).
Współautorka i koordynatorka projektów kulturalnych i wydawniczych, mających na celu ochronę i promocję dziedzictwa polskich Tatarów, realizowanych przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Członek zespołu redakcyjnego przy NKM MZR. Redaktor naczelny „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2”, członek redakcji „Przeglądu Tatarskiego”. Redaktorka i autorka tekstów m.in.: „Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub” (2016); „Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb” (2017); „I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan” (2018); „Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne” (2018); „Tatarscy pielgrzymi w Mekce” (2019).

Katarzyna Potoniec – politolog (specjalność: zarządzenie integracją międzykulturową) i pedagog. Kontynuuje edukację w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku. Zawodowo i naukowo interesuje się integracją cudzoziemców oraz edukacją, w zakresie edukacji dzieci cudzoziemskich i międzykulturowej. Od 12 lat związana z tematyką migracji i integracji cudzoziemców, głównie w ramach współpracy z białostockimi organizacjami pozarządowymi. Tworzy, realizuje i koordynuje projekty społeczne z tych obszarów, adresowane do uchodźców i migrantów, ale też do społeczności przyjmującej. Autorka, współautorka i realizatorka projektów edukacyjnych (m.in. „Przygody Innego”, dwie edycje). Współpracuje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako ekspert w obszarze integracji cudzoziemców w projekcie „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”. Autorka badań, raportów i artykułów naukowych dotyczących edukacji dzieci cudzoziemskich, edukacji międzykulturowej i integracji cudzoziemców, m.in.: „Integracja cudzoziemców w Polsce – wymiar lokalny”, Warszawa 2020.

Prowadząca:
Katarzyna Niziołek – doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku, autorka rozprawy doktorskiej Sztuka społeczna. Obywatelski wymiar działań społeczno-artystycznych, realizatorka projektu badawczego „Sztuka społeczna w Polsce. Badanie jakościowe” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2011–2013). Stypendystka The Clifford & Mary Corbridge Trust (University of Cambridge, 2009) i Podlaskiego Funduszu Stypendialnego (2012/13). Publikowała m.in. w „Pograniczu”, „Trzecim Sektorze”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”, „Dekadzie Literackiej”, „Roczniku Białostockim” i „Limes. Cultural Regionalistics”. Od 2005 r. pracuje społecznie na rzecz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku (od 2008 r. jako jej prezes). Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i European Sociological Association. Angażuje się w działalność społeczną w obszarze animacji kultury, edukacji nieformalnej oraz popularyzacji lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego. Współtworzyła Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Autorka warsztatów z zakresu edukacji międzykulturowej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury. Inicjatorka i koordynatorka Pracowni Sztuki Społecznej, w ramach której pracowała przy produkcji partycypacyjnych projektów teatralnych „Metoda ustawień narodowych” i „Modlitwa. Teatr powszechny” (2014–2016).

 

innywymiar.bialystok.pl

Ostatnie komentarze
 • Anna Blanche z www.no-noo.com:

  Oby więcej takich murali :)

  5 lat temu

 • Andrzej Rogowski:

  Karol You Are Doing The Right Thing. Thank You For That.

  5 lat temu

 • norm777:

  W niedzielę są dwa filmy dla chłopców, a można było Madikę dać w niedzie

  5 lat temu

 • mapet:

  Ja jestem zwolennikiem teatru Imka w Warszawie. Jestem tam regularnie widzem. Ni

  5 lat temu

 • MOGO:

  Świetna sprawa! Takie warsztaty w Białym...suuuperowo!

  5 lat temu