Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Konsul Republiki Litewskiej w Sejnach Vaclav Stankevič oraz Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Grażyna Dworakowska zapraszają na wystawę:

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Białostocki Ośrodek Kultury / Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19
wernisaż 19.01.2018 (piątek) o godz. 18.00
wystawa czynna do 30.03.2018
bilety: wernisaż – bezpłatnie, kolejne dni oprócz niedziel – 4 zł, niedziele – bezpłatnie

Wystawa jest zorganizowana z okazji obchodzonego w 2018 r. 100-lecia odzyskania przez Litwę niepodległości.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) – litewski malarz i kompozytor, unikalny twórca w historii Europy, z uwagi na różnorodność swojej twórczości porównywany z mistrzami renesansu.

W ciągu trwającego zaledwie 10 lat okresu twórczości napisał około czterystu utworów, w tym dwa wielkoformatowe poematy symfoniczne, uwerturę, dwie sonaty fortepianowe, kwartet smyczkowy i kantatę na chór i orkiestrę. W tym samym czasie, nie przerywając twórczości muzycznej, namalował ponad trzysta obrazów, pisał poezję i prozę, jednocześnie znajdując czas na fotografię artystyczną.

Notatki z lat studiów w warszawskim Instytucie Muzycznym wykazują jego zainteresowanie geologią i historią, chemią i geometrią, fizyką i astronomią, astrologią i mitologią starożytną, językami martwymi i nowoczesnymi, filozoficznymi ideami starożytności i nowoczesności, religiami wschodnimi i zachodnimi. Z drugiej zaś strony zaangażowanie M.K.Čiurlionisa w litewskie odrodzenie narodowe ukazuje go jako twórcę romantycznego.

W czasie krótkiego, bo trwającego zaledwie dwa lata okresu życia w Wilnie M.K. Čiurlionis aktywnie uczestniczył w tworzeniu Litewskiego Towarzystwa Artystycznego, organizował pierwsze wystawy malarzy litewskich, organizował i przewodniczył chórom litewskim w Warszawie, Wilnie i Petersburgu. Był pierwszym profesjonalnym kompozytorem litewskim, który z takim zaangażowaniem analizował, harmonizował oraz opisywał litewskie pieśni ludowe. Jego pasję względem życia i twórczości najtrafniej oddaje fakt nieprzyjęcia bezpiecznej posady wykładowcy Warszawskiego Instytutu Muzycznego i deklaracja zawarta w liście do brata Pawła, że „zamierza pracować na rzecz Litwy oraz poświęcić jej cały swój dorobek artystyczny”.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis zmarł w wieku 36 lat w Pustelniku koło Warszawy, spoczywa w Wilnie.


BOK Białostocki Ośrodek Kultury