Ludwik Zamenhof i jego idee w teorii oraz w ofercie edukacyjnej BOK/CLZ

Razem z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego zapraszamy na konferencję dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Białegostoku i regionu:

Ludwik Zamenhof i jego idee w teorii oraz w ofercie edukacyjnej Białostockiego Ośrodka Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa

9 kwietnia 2022 w godz. 10:00-15:00
Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19
wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy (do 7 kwietnia) na ipo.modm.bialystok.pl/users/sign_in, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
uczestnictwo w konferencji zostanie potwierdzone dyplomami
dodatkowe informacje: g.dawidowicz@modm.bialystok.pl, kajdanowska@centrumzamenhofa.pl

 

Większość z nas wie, że Ludwik Zamenhof pochodzi z Białegostoku i jest twórcą języka esperanto. Na tym zazwyczaj nasza wiedza się kończy. Kim był jeden z najbardziej rozpoznawanych na świecie białostoczan, wielokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla? Jak wyglądał Białystok, w którym spędził dzieciństwo i czy współczesny Białystok pamięta o nim? Co takiego zaproponował światu, że rzesze ludzi na całym świecie podążały i podążają za jego ideami i promują język esperanto po dziś dzień? I w końcu, jak przekazać tę wiedzę i jak mówić o Zamenhofie dzieciom i młodzieży?

W ramach rozwijania tożsamości regionalnej najmłodszych, na te oraz inne pytania związane z Ludwikiem Zamenhofem, postaramy się odpowiedzieć podczas konferencji adresowanej do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Białegostoku i regionu. Dawkę wiedzy przekazaną przez specjalistów tematu zilustrujemy przykładami jak my, edukatorzy z Centrum im. Ludwika Zamenhofa, w niesztampowy sposób przedstawiamy postać Doktora Esperanto. Część teoretyczna dopełniona zostanie udziałem w warsztatach (jeden do wyboru). Zwieńczeniem konferencji będzie otwarty wykład prof. dr. hab. Waltera Żelaznego – wybitnego znawcy idei Ludwika Zamenhofa.

Program:

 

dr Grażyna Dawidowicz
Nauczycielka języka polskiego w VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku, doradczyni metodyczna języka polskiego szkół ponadpodstawowych w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Autorka rozprawy doktorskiej „Rzecz o relacjach autobiograficznych w prozie Sary Nomberg-Przytyk” napisanej pod kierunkiem prof. Sławomira Buryły. Dwukrotna laureatka Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta dla Nauczycieli-Animatorów Kultury. Nagradzana przez Prezydenta Miasta Białegostoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty i Ministra Oświaty. Badaczka historii białostockich Żydów, autorka artykułów o ich zagładzie i losach.

Katarzyna Lewończuk-Barańczuk
Pracuje w Białostockim Ośrodku Kultury od 1997 roku. Pomysłodawczyni i realizatorka autorskich warsztatów edukacyjnych. Z wykształcenia plastyczka, kulturoznawczyni i nauczycielka, w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ukończyła studia podyplomowe z zarządzania. Przez 14 lat programowała festiwal Dni Sztuki Współczesnej. Laureatka nagrody miesięcznika „Teatr” w kategorii organizator wydarzeń teatralnych oraz nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za realizację i promocję wydarzeń artystycznych.

Agnieszka Kajdanowska
Historyczka, od 2010 roku współtworzy Mediatekę CLZ – archiwum historii mówionej miasta i regionu. Redaktorka wydawnictw, pomysłodawczyni i kuratorka wielu wystaw, głównie koncentrujących się na historii i tradycji Białegostoku oraz pamięci o żydowskiej mniejszości zamieszkującej przedwojenna Polskę. Badaczka i promotorka wielokulturowego dziedzictwa Białegostoku i regionu oraz działalności Ludwika Zamenhofa. Pracuje w Białostockim Ośrodku Kultury.

prof. dr hab. Walter Żelazny
Ukończył studia z zakresu lingwistyki na Uniwersytecie Nancy II we Francji. Obronił doktorat na Uniwersytecie Śląskim i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2018 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. Pracował m.in. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i na AGH w Krakowie, a ostatnio na Uniwersytecie w Białymstoku. Opublikował pięć książek oraz ponad sto dwadzieścia rozpraw i artykułów naukowych w językach polskim, francuskim i esperanto. Jego zainteresowania naukowe dotyczą antropologii kulturowej i socjologii kultury. Jest wybitnym znawcą dzieła Ludwika Zamenhofa.

 

Warsztat do wyboru:

„Jak powstało esperanto?” – warsztat z wykorzystaniem multimedialnej prezentacji z treściami historycznymi o Ludwiku Zamenhofie, jego ideach i mieście jego dzieciństwa. Zdobytą w pierwszej części warsztatu wiedzę uczestnicy wykorzystają budując z klocków LEGO pomnik dedykowany Zamenhofowi i dziełu jego życia.
Adresowany do uczniów szkół podstawowych.

„Gry historyczne. Śladami Zamenhofa. Historyczne puzzle” – w ramach warsztatu uczestnicy zwiedzą wystawę “Białystok młodego Zamenhofa”, a potem utrwalą nową wiedzę, wykorzystując do tego grę planszową, klocki memory lub puzzle i karty zadań z nalepkami.
Adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

organizatorzy: Białostocki Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
patronat: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Polskie Radio Białystok, Uniwersytet w Białymstoku
wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

 

 

 


BOK Białostocki Ośrodek Kultury