III Test Wiedzy o Historii Białegostoku

Razem z Muzeum Wojska w Białymstoku zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Testu Wiedzy o Historii Białegostoku!

Test odbędzie się 18 lutego, o godz. 18.00 w sali kina Forum, udział w nim jest bezpłatny. W tym roku uczestnicy zmierzą się z pytaniami związanymi m.in. z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i 50-leciem Muzeum Wojska w Białymstoku.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne:
* 3 tys. zł za pierwsze miejsce
* 2 tys. zł za drugie miejsce
* 1 tys. zł za trzecie miejsce

Test składa się z 40 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Uczestnicy zagłosują przez specjalne urządzenia elektroniczne, a do publicznej wiadomości podane zostaną jedynie wyniki zwycięzców.
Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie jury w składzie: prof. Adam Dobroński, dr Jerzy Milewski, Jolanta Szczygieł-Rogowska i Andrzej Lechowski.

Do testu może przystąpić maksymalnie 300 osób. Udział w nim może wziąć każdy, za wyjątkiem osób zawodowo zajmujących się historią lokalną (np. przewodników, nauczycieli, pracowników instytucji naukowych i kulturalnych).

Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 stycznia do 16 lutego 2018 roku (decyduje data wpływu dokumentu). Uzupełnione dokumenty można dostarczyć osobiście, drogą pocztową (Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok) lub elektronicznie (adres e-mail: test@mwb.com.pl). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna. Wszystkie szczegóły i warunki uczestnictwa znajdują się w Regulaminie testu.

Regulamin testu TUTAJ

Ostatnie komentarze

BOK Białostocki Ośrodek Kultury