Co to jest wielokulturowość? Zamenhof jako jej prekursor

Zapraszamy na wykład prof. dr. hab. Waltera Żelaznego

Co to jest wielokulturowość? Zamenhof jako jej prekursor

9 kwietnia 2022, godz. 14:00
Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19
wstęp wolny
wykład otwarty w ramach konferencji Ludwik Zamenhof i jego idee w teorii oraz w ofercie edukacyjnej Białostockiego Ośrodka Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa

 

Wielokulturowość to obecność wielu różnorodnych kultur w społeczeństwie bądź państwie. Termin ma z jednej strony charakter opisowy, odnosi się do stanu faktycznego w wielu państwach, np. w Kanadzie bądź w Szwajcarii. Z drugiej strony, w sensie normatywnym, wielokulturowość odnosi się do polityk prowadzonych przez państwa w celu pokojowego współżycia różnorodnych kultur. Zamenhof żył w społeczeństwie wielokulturowym i jako pierwszy w historii opisał to zjawisko i starał się mu nadać normatywny charakter bezkonfliktowego współżycia różnych kultur, języków i wyznań. Przeanalizujemy to zagadnienie sięgając między innymi do historii Polski i dziejów Białegostoku.

prof. dr hab. Walter Żelazny
Ukończył studia z zakresu lingwistyki na Uniwersytecie Nancy II we Francji. Obronił doktorat na Uniwersytecie Śląskim i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2018 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. Pracował m.in. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i na AGH w Krakowie, a ostatnio na Uniwersytecie w Białymstoku. Opublikował pięć książek oraz ponad sto dwadzieścia rozpraw i artykułów naukowych w językach polskim, francuskim i esperanto. Jego zainteresowania naukowe dotyczą antropologii kulturowej i socjologii kultury. Jest wybitnym znawcą dzieła Ludwika Zamenhofa.

organizatorzy: Białostocki Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
patronat: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Polskie Radio Białystok, Uniwersytet w Białymstoku
wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

 


BOK Białostocki Ośrodek Kultury