Białostocki Foto-Ikon. Starosielce w stulecie powstania miasta

Białostocki Ośrodek Kultury oraz Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku zapraszają na wernisaż wystawy i spacer historyczny:

Białostocki Foto-Ikon. Starosielce w stulecie powstania miasta

wernisaż i spacer: 22 września 2019, godz. 11:00
stacja kolejowa Białystok – Starosielce, ul. Wrocławska 6
udział bezpłatny
wystawa czynna do 27 października 2019

“Białostocki Foto-Ikon. Starosielce w stulecie powstania miasta” to wystawa plenerowa zorganizowana z okazji stulecia powstania miasta Starosielce, które funkcjonowało w latach 1919-1954. Przedstawia historię tej dzielnicy Białegostoku, która zawdzięcza swoje powstanie rozwojowi sieci kolei żelaznej w Imperium Rosyjskim – tutaj rząd carski ulokował warsztaty kolejowe. Prezentowany materiał poświęcony jest więc tematyce kolejarskiej, ale ukazuje życie mieszkańców od lat 90. XIX w. po 60. ubiegłego wieku. Fotografiom towarzyszą fragmenty wspomnień mieszkańców Starosielc o ich mieście zarchiwizowane przez Mediatekę CLZ – archiwum historii mówionej miasta i regionu.

Otwarciu wystawy będzie towarzyszył spacer historyczny, który poprowadzi Paweł Olszyński, przewodnik PTTK-u, historyk, przez około 30 lat związany ze Starosielcami. Wycieczka będzie prowadzić przez miejsca związane z dziejami kolejnictwa, a także z życiem społecznym i samorządowym miasta.

W związku z wystawą w ramach projektu Mediateka CLZ zostaną również udostępnione wywiady z mieszkańcami Starosielc dostępne w siedzibie Białostockiego Ośrodka Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa, przy ul. Warszawskiej 19.

Materiały eksponowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Mediateki CLZ – archiwum historii mówionej miasta i regionu oraz ze zbiorów prywatnych.

Kuratorki wystawy: Joanna Schmidt (Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku), Agnieszka Kajdanowska (Białostocki Ośrodek Kultury)


BOK Białostocki Ośrodek Kultury