67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie

Istotą ruchu recytatorskiego, w rozmaitych jego gatunkach i formach ekspresji jest żywe słowo, które rodzi się, bogaci w sensy i barwy w bezpośrednim spotkaniu. Tylko wtedy dochodzi do dialogu – początku budowania przestrzeni międzyludzkiej.

Zapraszamy do udziału w eliminacjach miejskich 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego!

21 maja 2022, godz. 10:00
Białostocki Ośrodek Kultury / Klub Fama, ul. Legionowa 5
wstęp wolny

Konkurs jest imprezą otwartą – dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz dorosłych i prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:
A. turniej recytatorski
B. turniej wywiedzione ze słowa
C. turniej teatrów jednego aktora
D. turniej poezji śpiewanej

Karty zgłoszenia (odpowiednie dla poszczególnych turniejów) należy składać do 11 maja 2022 na adres:
Elżbieta Puczyńska, Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
e.puczynska@bok.bialystok.pl

UWAGA! W związku ze zmianami w regulaminie i kartach zgłoszeń, prosimy o wnikliwe zapoznanie się z załącznikami.

Regulamin: TUTAJ

Karty uczestnictwa:

Recytacja/wywiedzione ze słowa: DO POBRANIA
Poezja śpiewana: DO POBRANIA
Teatr jednego aktora: DO POBRANIA

Ze względu na obecną sytuację Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu.

67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Nauki oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

WYNIKI KONKURSU

Jury (Magdalena Kiszko–Dojlidko, Paula Czarnecka i Dawid Malec) po wysłuchaniu 8 wykonawców w trzech kategoriach: Turnieju Recytatorów Młodzieży, Turnieju Recytatorów Dorosłych oraz Turnieju Poezja Śpiewana postanowiło:

w kategorii recytatorów młodzieży szkół ponadpodstawowych (6 uczestników):
– przyznać GRAND PRIX i zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich Julię Jermałowską
– przyznać I nagrodę i zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich Sandrę Karwowską i Kacpra Muszyńskiego
– przyznać II nagrodę i zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich Piotra Wronę, Adę Majewską i Gabrielę Stypułkowską

w kategorii recytatorów dorosłych (1 uczestniczka):
– przyznać nagrodę i zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich Patrycję Kaszyńską

w kategorii poezji śpiewanej (1 uczestniczka):
– przyznać nagrodę i zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich Izabelę Annę Wyszyńską

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

 

Galeria

OKR 2022_eliminacje (1) OKR 2022_eliminacje (2) OKR 2022_eliminacje (3) OKR 2022_eliminacje (4) OKR 2022_eliminacje (5) OKR 2022_eliminacje (6) OKR 2022_eliminacje (7) OKR 2022_eliminacje (8) OKR 2022_eliminacje (9) OKR 2022_eliminacje (10) OKR 2022_eliminacje (11) OKR 2022_eliminacje (12) OKR 2022_eliminacje (13) OKR 2022_eliminacje (14) OKR 2022_eliminacje (15)

BOK Białostocki Ośrodek Kultury