66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie

Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na eliminacje miejskie 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego!

6 czerwca 2021, godz. 10:00
Klub Fama, ul. Legionowa 5

Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, od 27 lutego obowiązuje zakrywanie ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki.
wytyczne dla KLUBU FAMA
oświadczenie uczestnika wydarzenia w Klubie Fama

Konkurs jest imprezą otwartą – dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz dorosłych.
Prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

A. TURNIEJ RECYTATORSKI – repertuar obejmuje trzy utwory w całości lub fragmentach: dwa utwory poetyckie oraz prozę – uczestnik wykonuje prozę i jeden utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B. TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE SŁOWA – repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów) – dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem); czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA – obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).

D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ – repertuar obejmuje trzy utwory śpiewane i jeden recytowany – uczestnik wykonuje dwa utwory śpiewane, jeden utwór recytowany, przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ze względu na obecną sytuację związaną z panującą pandemią, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu.

Regulamin
http://tkt.art.pl/wp-content/uploads/2021/02/Regulamin2021.pdf

Karta poezji śpiewanej
http://tkt.art.pl/wp-content/uploads/2021/02/KartaPS%CC%812021.pdf

Karta teatrów jednego aktora
http://tkt.art.pl/wp-content/uploads/2021/02/KartaT1A2021.pdf

Karta turnieju recytatorskiego / turnieju wywiedzione ze słowa
http://tkt.art.pl/wp-content/uploads/2021/02/KartaR2021.pdf

Karty zgłoszenia (odpowiednie dla poszczególnych turniejów) należy składać do 13 kwietnia 2021 do Elżbiety Puczyńskiej:
pocztą: Elżbieta Puczyńska, Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok
lub
e-mailem: e.puczynska@bok.bialystok.pl

Niepełnoletnich uczestników konkursu prosimy o wypełnienie oświadczenia:
oświadczenie dla niepełnoletnich uczestników konkursu


BOK Białostocki Ośrodek Kultury