Paszporty Paragwaju

(Polska, 51')

Trailer

Opis filmu

Film przedstawia mało znaną historię dotyczącą udziału polskiej dyplomacji w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej.

W latach 1942-1943 w poselstwie RP w Bernie funkcjonowała nieformalna grupa złożona z polskich dyplomatów oraz działaczy organizacji żydowskich. Celem grupy było pozyskiwanie paszportów państw Ameryki Południowej, które następnie trafiały do Żydów w okupowanej Europie. Dzięki działaniom tzw. grupy berneńskiej wielu z nich uniknęło wywózek do niemieckich obozów koncentracyjnych i doczekało końca wojny. Rodziny wielu ocalonych dopiero dziś dowiadują się, komu tak naprawdę zawdzięczają życie.

Do grupy działającej przy polskim poselstwie w Bernie należeli:

Aleksander Ładoś – od kwietnia 1940 r. poseł pełnomocny w Bernie; Konstanty Rokicki – konsul RP w Bernie; Stefan Jan Rynkiewicz – sekretarz i kierownik Wydziału Konsularnego w Bernie; Juliusz Kühl – sekretarz poselstwa. Ze strony organizacji żydowskich ogromna rolę odegrali: Adolf H. Silberchein – działacz syjonistyczny, poseł na Sejm RP; Chaim Eiss – rabin, działacz Agudat Israel.