Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej: Salvador Dalí – w poszukiwaniu nieśmiertelności

(Hiszpania, 110')

Opis filmu

Wizerunek człowieka znajdującego się u szczytu sławy, chcącego zapewnić sobie nieśmiertelność to temat filmu o jednym z najbardziej ekscentrycznych artystów XX wieku, Salvadorze Dalim. Dokument przybliża życie osobiste Dalego, a także światopogląd twórcy poprzez pryzmat jego dzieł.

Film Davida Pujola prezentuje sposoby osiągnięcia przez Salvadora Dalego artystycznej nieśmiertelności za pomocą sztuki i kontrowersyjnej postawy. Dokument prowadzi widza przez  miejsca związane z malarzem, przybliża ważne w jego życiu postacie, kontakty i sytuacje. Pokazuje go nie tylko jako malarza przełamującego granicę pomiędzy jawą a snem, który obdarzył swoje dzieła dziwnymi stworzeniami, łącząc je z trójwymiarową przestrzenią i postaciami typowymi dla klasycyzmu i renesansu. Poznajemy artystę wszechstronnego, kreatywnego, sięgającego do innych dyscyplin sztuki, a także oddziałującego na współczesne formy wypowiedzi artystycznej.


BOK Białostocki Ośrodek Kultury