Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury poszukuje kandydatki / kandydata na stanowisko realizatora dźwięku w dziale technicznym Białostockiego Ośrodka Kultury.

MIEJSCE PRACY: Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok
WYMIAR ETATU: ¾ etatu, 3-miesięczny okres próbny
WYNAGRODZENIE: od 4500 zł brutto

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 • realizowanie nagłośnienia koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych na konsolecie frontowej lub monitorowej
 • prowadzenie prób przed wydarzeniami
 • montaż oraz konfiguracja sprzętu elektroakustycznego
 • mikrofonowanie, podłączanie instrumentów, przygotowanie sceny

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 • niezbędne:
  • praktyka w nagłaśnianiu koncertów
  • znajomość konsolet cyfrowych i systemów  nagłośnienia
 • pozostałe wymagania:
  • dobra organizacja pracy własnej
  • umiejętność pracy pod presją czasu
  • odpowiedzialność
  • terminowość
  • uczciwość
  • dokładność i dbałość o szczegóły
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane:
  • znajomość języka angielskiego
  • wykształcenie kierunkowe

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne:

 • w przypadku dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia niepełnosprawności prosimy o dołączenie jego kopii do składanej dokumentacji

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 26 lipca 2024

Miejsce składania dokumentów: Białostocki Ośrodek Kultury ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok, sekretariat z dopiskiem: „oferta pracy – realizator dźwięku”.

INNE INFORMACJE:

 • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w pokoju nr 22 (sekretariat) w siedzibie Białostockiego Ośrodka Kultury. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do BOK-u).
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji i powiadomieni o tym telefonicznie. Oferty odrzucone w czasie naboru zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 746 13 11.