Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury poszukuje kandydatki / kandydata na stanowisko grafika komputerowego w dziale promocji i mediów Białostockiego Ośrodka Kultury, ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok.
Miejsce pracy: Białostocki Ośrodek Kultury / Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19, 15-062 Białystok

 

Wymiar etatu: pełny, umowa na zastępstwo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • projektowanie, przygotowywanie wizualizacji i tworzenie materiałów graficznych do druku, w tym m.in. ulotek, afiszy, plakatów, banerów, katalogów
 • przygotowywanie grafik do stron www i social mediów
 • graficzny skład tekstów
 • weryfikacja plików do druku
 • współpraca i kontakt z drukarniami i agencjami reklamowymi
 • ścisła współpraca z pracownikami innych działów przy realizacji projektów
 • tworzenie prostych animacji
 • wykonywanie, retusz i obróbka zdjęć

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

pozostałe wymagania niezbędne:

 • praktyczna znajomość pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign)
 • kreatywność i znajomość współczesnych trendów w projektowaniu
 • doświadczenie w przygotowaniu materiałów do druku
 • znajomość zasad typografii
 • zmysł estetyczny
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • odpowiedzialność
 • terminowość
 • uczciwość
 • dokładność i dbałości o szczegóły wykonywanych projektów
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

mile widziane:

 • znajomość języka angielskiego
 • wykształcenie kierunkowe

Wymagane dokumenty:

 • życiorys
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • portfolio

Inne:

 • w przypadku dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia niepełnosprawności prosimy o dołączenie jego kopii do składanej dokumentacji

 

 Termin składania dokumentów: 29 września 2023

 

Miejsce składania dokumentów: Białostocki Ośrodek Kultury / Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19, 15-062 Białystok, pokój 303 z dopiskiem: „oferta pracy – grafik komputerowy”.

 

Inne informacje:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w pokoju nr 303 w siedzibie Białostockiego Ośrodka Kultury / Centrum im. Ludwika Zamenhofa przy ul. Warszawskiej 19. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do BOK-u).
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji i powiadomieni o tym telefonicznie. Oferty odrzucone w czasie naboru zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 67 67 373.