Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Białostocki Ośrodek Kultury z siedzibą w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Białostockiego Ośrodka Kultury w Białymstoku przy ul. Legionowej 5 w dniu 08.01.2016r. został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 08.01.2016r. do dnia 28.01.2016r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

BOK Białostocki Ośrodek Kultury