Dodatkowe bilety

Wprowadziliśmy do sprzedaży dodatkową pulę biletów dla osób w pełni zaszczepionych (do kupienia tylko w kasach kina Forum i BOK/CLZ).

Czynnikiem ograniczającym liczbę miejsc na wydarzeniach festiwalowych są przepisy związane z epidemią SARS-CoV-2.

W związku z epidemią SARS-CoV-2 podczas wydarzeń obowiązują przepisy regulujące liczbę osób niezaszczepionych i zaszczepionych pełną dawką szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 biorących udział w poszczególnych typach wydarzeń (prezentacje podróżnicze, spotkania autorskie, koncert, filmy). Organizator ma prawo do udostępnienia 75% miejsc na wydarzeniach. Poza tym limitem, Organizator przewiduje udostępnienie 25% miejsc na każdym wydarzeniu dla osób zaszczepionych pełną dawką szczepionki przeciwko SARS-CoV-2.

Zakup biletu w ramach limitu biletów udostępnionych dla osób w pełni zaszczepionych jest możliwy w kasach kina Forum (ul. Legionowa 5) i Białostockiego Ośrodka Kultury / Centrum im. Ludwika Zamenhofa (ul. Warszawska 19).

Dla każdej chętnej osoby dostępna jest nieograniczona liczba biletów (w ramach limitu 25% miejsc i ich bieżącej dostępności, przy zapewnieniu, że z biletów tych skorzystają wyłącznie osoby zaszczepione).

Wejście na wydarzenie możliwe będzie na podstawie okazanego biletu oraz wypełnionego i przekazanego Organizatorowi przed wydarzeniem oświadczenia o zaszczepieniu pełną dawką szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, którego treść publikujemy TUTAJ.