Zakończył się remont Białostockiego Ośrodka Kultury!

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2015 roku został zrealizowany projekt „Termomodernizacja siedziby Białostockiego Ośrodka Kultury”. Całkowita wartość projektu to ponad 700.000 zł, w tym dofinansowanie MKiDN – 100.000 zł, wkład własny BOK ponad 400.000 zł oraz dotacja celowa z budżetu Miasta Białegostoku – 200.000 zł.

W trakcie przygotowywania projektu określono problemy, z którymi zarządzający budynkiem zmagali się od lat. Mając na względzie dotychczas przeprowadzone prace modernizacyjne i remontowe budynku, których wartość przekroczyła kwotę 3.000.000 zł, określono niezbędny zakres prac remontowych. Prace, które trwały od maja do końca września tego roku, objęły całkowitą termomodernizację budynku BOK, w tym m.in. docieplenie fundamentów i elewacji, zmianę elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie iluminacji świetlnej budynku BOK, budowę daszków nad wejściami oraz wykonanie i montaż oznaczeń budynku. Przeprowadzone prace przyczyniły się do uporządkowania oznaczeń budynku, w tym ograniczenia zewnętrznych nośników informacyjnych do niezbędnego minimum, przy zachowaniu ich funkcjonalności i efektywności.
Zasadniczym celem projektu było zapewnienie optymalnych warunków działalności BOK w ramach organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, w zakresie upowszechniania, poprzez działania skierowane na rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz promocję działań kulturalnych.
Celami szczegółowymi było:
1. Zwiększenie efektywności systemu instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji w siedzibie Białostockiego Ośrodka Kultury, poprzez termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.
2. Osiągnięcie zadowalającego stanu usług energetycznych, czyli warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach używanych do działalności kulturalnej i administracyjnej.
3. Poprawę niekorzystnej zewnętrznej izolacji akustycznej budynku BOK.
4. Ujednolicenie zewnętrznej i wewnętrznej architektury budynku BOK, również w kontekście zharmonizowanej zabudowy śródmieścia Białegostoku, w tym odpowiednie jego oświetlenie i oznaczenie.
5. Obniżenie kosztów stałych, związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem budynku, poprzez jego termomodernizację, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.

W Białostockim Ośrodku Kultury od 2010 roku przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych i remontowych angażując w ich realizację środki własne. Dokonano również zakupu środków trwałych w ramach pozyskanych środków pozabudżetowych na realizację projektów związanych z modernizacją wyposażenia. Konsekwentnie realizowane inwestycje przyczyniły się do poprawy warunków w zakresie działalności kulturalnej, komfortu pracy a także wzrostu funkcjonalności całego obiektu. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W kolejnych latach planujemy działania inwestycje dotyczące kompleksowej modernizacji wielofunkcyjnej sali kina FORUM w następującym zakresie:
• zmiany akustyki sali (przeprowadzone już pomiary akustyczne wykonane w sali kina FORUM
w 2014 roku wykazały szereg nieprawidłowości związanych z niekorzystną architekturą wnętrza, skutkiem czego jest bardzo niekorzystna akustyka);
• wymiany foteli kinowych;
• modernizacji wyposażenia Sali w tym: oświetlenia, nagłośnienia, okablowania, urządzeń estradowych;
• utworzenie stanowiska inspicjenta;
• adaptacji jednego z korytarzy foyer na salę multimedialną, wykorzystywaną do w trakcie mniejszych wydarzeń kulturalnych z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego.

Galeria

BOK po remoncie BOK po remoncie2 BOK po remoncie3 BOK po remoncie6 BOK po remoncie4 BOK po remoncie5 BOK przed remontem2 BOK przed remontem