Wspominamy 10 lat gier miejskich

Centrum im. Ludwika Zamenhofa przez dziesięć lat podczas Europejskiej Nocy Muzeów przygotowywało gry miejskie dla mieszkańców Białegostoku i regionu. Formuły i tematy gier zmieniały się, ale niezmienne było szukanie punktów gry i rozwiązywanie zadań, czemu zawsze towarzyszyła dobra zabawa. W ciągu dekady w rywalizacji wzięło udział około tysiąca uczestników, z których 89 nagrodziliśmy.

Poniżej przybliżamy założenia każdej z gier.

Gra Terenowa – Poznaj Białystok 2010
Celem pierwszej gry było ogólne rozbudzenie i utrwalenie zainteresowania bogatą tradycją i historią Białegostoku. Uczestnicy otrzymali karty z zadaniami, które musieli wykonać w przestrzeni miejskiej. Gra prowadziła przez muzea, galerie i zabytki architektury.

Od PRL-u do Demokracji. Gra Miejska – Poznaj Białystok 2011
Celem drugiej edycji gry było pokazanie i przypomnienie miejsc już nieistniejących, które odgrywały dużą rolę w życiu mieszkańców miasta w PRL-u oraz ukazanie zmian, które zaszły w jego krajobrazie w okresie przemian ustrojowych. Gra symulowała również warunki panujące w PRL-u, takie jak kolejki, biurokrację czy absurd niektórych zarządzeń. Wszystko odbyło się w atmosferze zabawy i humoru rodem z komedii Stanisława Barei.

Bez Barier. Gra Miejska 2012
Celem trzeciej edycji gry było pokazanie barier komunikacyjnych, z jakimi na co dzień w Białymstoku stykają się osoby niepełnosprawne. Projekt łączył walory współzawodnictwa i zabawy z edukacją kulturalną i obywatelską.

Kazanecki i inni. Literacka Gra Miejska – Poznaj Białystok 2013
Celem gry w 2013 roku było zapoznanie uczestników z laureatami Literackiej Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego oraz ich twórczością, w której często opisywali Białystok. Uczestnicy po raz pierwszy sami musieli odszukać punkty gry, a wskazówkami były fragmenty z książek. Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się od dyktanda.

Odkryj Bojary! Gra Miejska – Poznaj Białystok 2014
Celem piątej gry było poznanie jednej z najstarszych dzielnic Białegostoku – Bojar. Jedynej dzielnicy z tak dobrze zachowaną zabudową drewnianą, w której dawniej rozbrzmiewała muzyka i gwar sąsiedzkich rozmów. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić, czy ocalało coś z jej dawnego klimatu, a wędrując ulicami i uliczkami Bojar mogli przez chwilę poczuć się jak za dawnych lat.

Monumentalna Gra Miejska Poznaj Białystok 2015
Celem szóstej edycji gry było zapoznanie uczestników z białostockimi monumentami: rzeźbami, figurami i pomnikami oraz związanymi z nimi historiami. Gra miała szczególny przebieg – trasę wędrówki urozmaicały rymowane zagadki oraz specjalne detale, które trzeba było dopasować do oryginalnych monumentów.

Po grze powstał Quest Monumentalny, który nadal można otrzymać w BOK/CLZ i samodzielnie poznać szlak monumentów, rozwiązać zagadki oraz zdobyć ukryty skarb 😉

Rozbieramy architekturę! Gra Miejska Poznaj Białystok 2016
Celem gry w 2016 r. było odnalezienie i zidentyfikowanie 14 obiektów w centrum Białegostoku. Uczestnicy mogli przyjrzeć się bliżej wielu najciekawszym, najstarszym i najcenniejszym zabytkom, ale też odkryć te mniej oczywiste. Była to szansa na bliskie spotkanie z obiektami, które często mijamy po drodze, nie poświęcając im większej uwagi.

Białystok Zamenhofa. Gra Miejska 2017
Celem ósmej edycji gry było podążanie śladami Ludwika Zamenhofa i odnalezienie miejsc zaznaczonych na XIX-wiecznej mapie Białegostoku. Dodatkową atrakcją i większą szansą na wygraną było wytropienie na trasie specjalnych Agentów i udzielenie prawidłowych odpowiedzi na ich pytania. Uczestnicy mieli wyjątkową okazję poznania miasta, którego już nie ma – miasta, w którym dorastał twórca esperanto, miasta pełnego wielojęzycznego zgiełku.

Białystok Main Heim. Gra Miejska 2018
Celem dziewiątej edycji gry było poznanie miejsc związanych z historią i dziedzictwem białostockich Żydów. Były to punkty na mapie miasta powszechnie znane, ale też zapomniane, o których pamięć pragnęliśmy przywrócić. Gra wpisała się w obchodzoną 75. rocznicę powstania w białostockim getcie poprzez ukazanie kolorytu i bogactwa żydowskiej tradycji, kultury oraz wybitnych i niebanalnych osobowości.

Białystok Wolny i Niepodległy 1919-2019. Gra Miejska 2019
Celem dziesiątej edycji gry było przybliżenie mieszkańcom miasta historii miejsc, ludzi i wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Białystok niepodległości i pierwszych trudnych lat jej utrzymania. Ten ciągle mało znany, a istotny wątek naszej historii tym bardziej wart był przypomnienia, że w 2019 roku Białystok świętował stulecie odzyskania niepodległości. Jak co roku proponowaliśmy sporą dawkę wiedzy o lokalnej historii, a przy tym świetną zabawę.