Test Wiedzy o Historii Białegostoku

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Testu Wiedzy o Historii Białegostoku!

Test odbędzie się 19 lutego o godz. 17.00 w sali kina Forum.

Uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą m.in. o Ludwiku Zamenhofie i Józefie Piłsudskim, a na zwycięzców czekają nagrody pieniężne: 3 tys. zł za pierwsze miejsce, 2 tys. zł za drugie i 1 tys. zł za trzecie.

Do testu może przystąpić maksymalnie trzysta osób. Udział w nim może wziąć każdy, oprócz osób zawodowo zajmujących się historią lokalną (przewodników, nauczycieli, pracowników instytucji naukowych i kulturalnych etc.).
Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 lutego 2017 roku (decyduje data wpływu dokumentu).
Można je dostarczyć:
– osobiście lub drogą pocztową (Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok)
– elektronicznie (adres e-mail: test@mwb.com.pl)
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna.

WYNIKI

I miejsce: Agnieszka Zoch
II miejsce: Aleksander Sołowianowicz
III miejsce: Przemysław Bobrowski

Relacja z testu na stronie Kuriera Porannego TUTAJ

Więcej

Regulamin testu

Karta zgloszenia uczestnika

OSWIADCZENIE – UDZIAL OSOBY NIEPELNOLETNIEJ

Galeria

Plakat baner test