Nabór zgłoszeń na Wschód Kultury / Inny Wymiar 2021

Zapraszamy do udziału w 9. edycji festiwalu Wschód Kultury / Inny Wymiar, która odbędzie się w dniach 19-22 sierpnia 2021.

Festiwal Inny Wymiar istnieje od 2007 roku. W 2013 roku pojawił się w nowej odsłonie, w ramach projektu Wschód Kultury, będącego formą współpracy kulturalnej trzech miast wschodniej Polski (Białegostoku, Lublina i Rzeszowa) z krajami Partnerstwa Wschodniego. Od początku swojego istnienia prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, a w szczególności Białegostoku. Promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków współegzystowali ze sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie ukazując dokonania współczesne, łączy historię ze współczesnym działaniem artystycznym.

Festiwal odbędzie się w dniach 19-22 sierpnia 2021.

Wszystkich zainteresowanych współtworzeniem z nami tego wydarzenia zapraszamy do składania ofert!

Projekty można zgłaszać do 31 stycznia 2021 r.

warunki składania ofert
formularz zgłoszeniowy

 


BOK Białostocki Ośrodek Kultury