Nabór zgłoszeń na Wschód Kultury / Inny Wymiar 2020

Zapraszamy do udziału w 8. edycji festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar, który odbędzie się w dniach 20-23 sierpnia 2020.

Festiwal Inny Wymiar istnieje od 2007 roku. W 2013 roku pojawił się w nowej odsłonie, w ramach projektu Wschód Kultury, będącego formą współpracy kulturalnej trzech miast wschodniej Polski (Białegostoku, Lublina
i Rzeszowa) z krajami Partnerstwa Wschodniego.
Od początku swojego istnienia prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, a w szczególności Białegostoku. Promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków współegzystowali ze sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie ukazując dokonania współczesne, łączy historię ze współczesnym działaniem artystycznym.

W 2020 roku tematyka festiwalu poza kulturą krajów Partnerstwa Wschodniego zostanie poszerzona o kulturę chorwacką i skandynawską.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 20-23 sierpnia 2020.
Wszystkich zainteresowanych współtworzeniem z nami tego wydarzenia zapraszamy do składania ofert!

Projekty można zgłaszać do 24 marca.

regulamin
formularz zgłaszania projektu