Modernizacja Białostockiego Ośrodka Kultury poprzez zakup wyposażenia do edukacji i animacji kultury.

Białostocki Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu: „Modernizacja Białostockiego Ośrodka Kultury poprzez zakup wyposażenia do edukacji i animacji kultury”. Całkowita wartość projektu wyniosła 244.010zł, przy czym pozyskane środki z Programu MKiDN to 181.000zł a wkład Białostockiego Ośrodka Kultury to 63.010zł.

Celami projektu „Modernizacja Białostockiego Ośrodka Kultury poprzez zakup wyposażenia do edukacji i animacji kultury” są:

  • Zapewnienie wysokiego poziomu atrakcyjności imprez organizowanych przez Białostocki Ośrodek Kultury oraz wparcie pozostałych instytucji kultury na rynku lokalnym w ramach partnerstwa poprzez nieodpłatne wypożyczanie sprzętu w celu wspólnej promocji edukacji i animacji kultury na najwyższym poziomie.
  • Zwiększenie świadomości społecznej w kwestii dostępu do kultury uniezależnionego od niepełnosprawności ruchowej, braku lub ograniczenia wzroku i słuchu oraz ułatwienie dostępu do kultury takim osobom.
  • Unowocześnienie wyposażenia Białostockiego Ośrodka Kultury.
  • Wdrożenie innowacyjnych metod działalności w zakresie edukacji i animacji kultury.
  • Zmniejszenie kosztów organizacji imprez kulturalnych poprzez używanie własnych nowoczesnych urządzeń bez potrzeby najmu od firm zewnętrznych.

Projekt zakładał wyposażenie Białostockiego Ośrodka Kultury w nowoczesny, innowacyjny sprzęt nagłośnieniowy, multimedialno – komputerowy oraz audiodeskrypcyjny. Przedsięwzięcie jest kolejnym etapem dostosowywania miejskiej instytucji kultury do obecnych potrzeb, umożliwiając realizację działań z dziedziny filmu, teatru, muzyki, plastyki czy też fotografii.

banerek_MKiDN