Karta Aktywnego Seniora

Bilety na koncerty i niektóre seanse filmowe w Białostockim Ośrodku Kultury tańsze aż o połowę? Tak, to możliwe z Kartą Aktywnego Seniora!

Szanowni Państwo, 1 czerwca 2015 roku ruszył w naszym mieście program Karta Aktywnego Seniora, oferujący wiele zniżek, ulg i preferencji, mogących przyczynić się do zwiększenia uczestnictwa Seniorów w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, a także ułatwienia dostępu do badań profilaktycznych i propagowania prozdrowotnego stylu życia.
Karta Aktywnego Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają w Białymstoku, wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo. Informacje, jak można otrzymać kartę, można znaleźć na stronie: www.seniorzy.bialystok.pl oraz pod numerem telefonu: 85 879 79 79.

Jakie korzyści oferuje program?

* 50% zniżki od obowiązujących cen biletów na imprezy organizowane przez: Białostocki Ośrodek Kultury, Białostocki Teatr Lalek, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Galerię Arsenał, Galerię im. Sleńdzińskich, Muzeum Wojska w Białymstoku
* 50% zniżki od obowiązujących cen karnetów lub biletów jednorazowych na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
* udział w programach polityki zdrowotnej i wczesnego wykrywania chorób wieku senioralnego
* ulgi, rabaty i upusty oferowane przez Partnerów

Zapraszamy do korzystania z programu oraz oferty kulturalnej Białostockiego Ośrodka Kultury!

Zarządzenie nr 05_2015 Dyrektora BOK w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z Karty Aktywnego Seniora

Galeria

logo_KartaAktywnegoSeniora_600x400