¿Underground/Independent? szuka wolontariuszy!

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy organizacji Festiwalu ¿UNDERGROUND/INDEPENDENT?!

Zależy nam szczególnie na osobach otwartych na nowe wyzwania oraz SZTUKĘ.

Aby zostać wolontariuszem podczas Festiwalu, należy NAPISAĆ KILKA ZDAŃ O SOBIE oraz swoich ZAINTERESOWANIACH i MOŻLIWOŚCIACH
na e-mail: dkf@bok.bialystok.pl

Na zgłoszenia czekamy do 3 marca 2019

Czas trwania wolontariatu: 4-24.03.2019

Wolontariuszem może zostać:
– osoba pełnoletnia
– osoba niepełnoletnia (która ukończyła 16 lat) może zostać wolontariuszem, musi jednak przedłożyć pisemną zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów.

Szczegółowe zasady oraz harmonogram pracy zostaną omówione i określone podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem pracy.

Więcej o wydarzeniu