Dzień z historią

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty edukacyjne o historii i kulturze Białegostoku.

Dzień z historią

w roku szkolnym 2018/2019
decyduje kolejność zgłoszeń – maks. 2 grupy z jednej szkoły
szczegóły i zapisy: tel. 85 67 67 367, e-mail centrum@centrumzamenhofa.pl
liczba miejsc ograniczona

Podczas warsztatów korzystamy z relacji i archiwaliów zgromadzonych w ramach projektu Mediateka CLZ – archiwum historii mówionej miasta i regionu. Uczestnicy poznają historię i uczą się pracy z materiałami archiwalnymi: relacjami biograficznymi, fotografiami, dokumentami i mapami.

Zajęcia są świetnym uzupełnieniem zajęć szkolnych oraz wstępem do badania własnych domowych archiwów. Ich celem jest rozbudzenie u uczestników zainteresowania historią lokalną oraz zachęcenie ich do indywidualnego poznawania i interpretowania (traktowania ze zrozumieniem) tej historii. Ponadto warsztaty popularyzują Mediatekę CLZ i w ogóle archiwa jako źródła wiedzy o historii miasta, ale też jako społeczne archiwa pamięci i media, które mogą połączyć najmłodsze i najstarsze pokolenia mieszkańców.

Tematy warsztatów do wyboru:

Białostocka kronika
Uczestnicy poznają bliżej takie pojęcia, jak czas, przeszłość, historia. Nauczą się aktywnie słuchać wspomnień oraz „czytać” archiwalne fotografie.
grupa wiekowa: 10-15 lat
czas trwania: 90 min
liczba uczestników: 10-30 osób

Linia czasu
Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób znane im z podręczników historyczne wydarzenia przenikają się z losami zwykłych ludzi. Popracują z takimi archiwaliami, jak relacje i fotografie.
grupa wiekowa: 14-19 lat
czas trwania: 90 min
liczba uczestników: 10-30 osób

Spacer po centrum
Uczestnicy naniosą znane sobie współcześnie miejsca na mapę Białegostoku z okresu międzywojennego. Z pomocą relacji ówczesnych mieszkańców i archiwalnych fotografii wyobrażą sobie, jak wyglądałaby ich droga do szkoły czy kina w tamtych czasach.
grupa wiekowa: 10-19 lat
czas trwania: 90 min
liczba uczestników: 10-30 osób

Warsztaty realizowane w ramach projektu „e-Mediateka CLZ vol. 2” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerzy i patroni