„Cyfryzacja Kina Forum w Białostockim Ośrodku Kultury” oraz „Działalność Podlaskiej Akademii Kultury”

Białostocki Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację następujących projektów: „Cyfryzacja Kina Forum w Białostockim Ośrodku Kultury” oraz „Działalność Podlaskiej Akademii Kultury”. Łączna wartość projektów to 307.275 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków PISF 149.275 zł, pozostałe środki w wysokości 158.000 zł stanowić będą wkład własny Białostockiego Ośrodka Kultury.

Celem projektu „Cyfryzacja Kina Forum w Białostockim Ośrodku Kultury” jest:

 • wzrost poziomu jakości wyświetlanych filmów w mieście i województwie, poprzez zastosowanie standardu cyfrowego w projekcji filmowej, w tym formatu 3D;
 • podniesienie standardów jedynego Kina Studyjnego w Białymstoku, poprzez zastosowanie technologii cyfrowej w projekcji filmowej;
 • zwiększenie liczby seansów w technologii cyfrowej w tym 3D.

W dalszym horyzoncie czasowym projekt zakłada:

 • integrację BOK ze środowiskiem lokalnym i ponadregionalnym;
 • wzrost efektywności edukacji filmowej;
 • wdrożenie innowacyjnych metod działalności w zakresie edukacji i animacji filmowej.

W ramach projektu zostanie zakupiony projektor cyfrowy z możliwością projekcji formatów 3D wraz z niezbędnym sprzętem technicznym. Projekt jest pierwszym etapem modernizacji kina Forum. Kolejne zadania zakładają modernizację sali kinowej pod kątem akustycznym i budowlanym, a także niezbędne dozbrojenie w specjalistyczny sprzęt audio i oświetleniowy.

Założeniem projektu „Podlaska Akademia Kultury” jest kontynuowanie wydarzenia filmowego, które ściśle łączy się z działalnością statutową Białostockiego Ośrodka Kultury. Wydarzenie zostało podzielone na pięć bloków tematycznych:

 • Akademia Podlasian – w jej ramach chcemy wykazać jaki wpływ na kulturę polską i światową wywarli twórcy z Podlasia.
 • Akademia Filmu Polskiego – prezentacja dorobku artystów polskiego kina, których filmy znalazły się na ekranach kin światowych i były nagradzane na festiwalach.
 • Akademia Światowego Kina – pokazy klasycznych filmów, uznawanych za arcydzieła, zarówno sprzed lat, jak i tych najnowszych.
 • Akademia Historyczna – pokazy filmów, nawiązujących do kilku ważnych dla Polski rocznic historycznych m.in. powstania styczniowego i warszawskiego.
 • Akademia Dokumentu – pokazy filmów dokumentalnych, w tym o drużynie piłkarskiej Antoniego Piechniczka.

Celem Akademii jest:

 • zapoznanie widzów z wybitnymi dziełami polskiego i światowego kina;
 • przybliżenie problematyki historycznej;
 • poszerzenie wiedzy uczestników Akademii o wybitnych postaciach polskiej i światowej kultury;
 • spotkanie z interesującymi ludźmi kultury m.in. Januszem Gajosem, Wojciechem Smarzowskim, Antonim Pawlickim, Agatą Kuleszą, Jackiem Bromskim.