Klasyka Kina/Najgorsze Filmy Świata: Maniac

(USA, 51')

Opis filmu