Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Białostocki Ośrodek Kultury z siedzibą w Białymstoku - miejska instytucją kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr 01/92, NIP: 542-030-35-72, REGON: 000281111 (dalej jako BOK), ogłasza przetarg na dzierżawę: 1.      lokalu w budynku położonym w Białymstoku, ul. Legionowa 5 na działce o nr geod. 1811/4 o pow....

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Białostocki Ośrodek Kultury z siedzibą w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Białostockiego Ośrodka Kultury w Białymstoku przy ul. Legionowej 5 w dniu 08.01.2016r. został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 08.01.2016r. do dnia 28.01.2016r., wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie...